درخواست محاکمه رئیسی، حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی ـ هئیت زنان محقق و فعال حقوق‌بشر

سخنرانی دکتر سولماز ابوعلی، آناهیتا سامی، دکتر آزاده سامی

و دکتر زهره طالبی‌ 

دکتر سولماز ابوعلی:

زنان ایرانی برای سالیان در خط مقدم مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران بوده‌اند و مجله تایمز هم آنها را بعنوان قهرمانان سال در سال ۲۰۲۲ نامگذاری کرده است. در همبستگی با ایرانیانی که شورش کردند برای باز پس گرفتن آزادی‌های خود و پایان دادن به هرگونه سرکوب ما اینجا هستیم.

نقطه انگیزش آنها برای آینده ایران در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی سمبلیزه می‌شود.....