قیام و وظایف دانشجویان و دانش‌آموزان با گسترش کانونهای شورشی در مدارس و دانشگاهها ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: صفورا سدیدی

این هفته و در جریان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها همزمان است با سالروز شهادت بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویانی که سال گذشته در چنین روزهایی به قیام علیه ظلم و ستم آخوندها برخاسته بودند. اما با شلیک‌های پاسداران به شهادت رسیدند و از خون آنها فریادهای اعتراض بلند و بلندتر شد.

چرا که آنها جان خود را در راه آزادی مردم فدا کردند و مردم و به‌خصوص جوانان که می‌دانند آزادی گوهر گرانبهایی است که برای بدست آوردن آن باید بها داد و با خطوط انحرافی و آخوندپسندی همچون بی‌هزینگی و خشونت‌پرهیزی در تعارض است، در این رابطه فعال بودند.

بله آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

پس درس اول در آغاز سال تحصیلی و مهرماه درس آزادی است و قیمتی است که باید برای آن پرداخت و این که چگونه به این آزادی می‌توان رسید.

ساعت وصل ـ قیام و وظایف دانشجویان و دانش‌آموزان با گسترش کانونهای شورشی در مدارس و دانشگاهها  ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ قیام و وظایف دانشجویان و دانش‌آموزان با گسترش کانونهای شورشی در مدارس و دانشگاهها  ـ قسمت سوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور