پست حسین داعی‌الاسلام در مورد پاچه‌لیسی و یاوه‌گویی‌های ایرج مصداقی

حسین داعی‌الاسلام در پستی روی شبکه ایکس با اشاره به پاچه‌لیسی جدید مزدور ایرج مصداقی نوشته است:

مزدور کثیف نفوذی ایرج مصداقی، همزاد مزدور نفوذی زندانی، مهرداد عارفانی که از فراخوانده شدن دژخیم مقیسه در ۱۰ اکتبر توسط دادگاه سوئد ترسیده، با تاکتیک «آی دزد» و با لجن‌پراکنی، به فرار به جلو و ماستمالی مأموریتی مبادرت کرده است که وزارت اطلاعات بر عهده‌اش گذاشته بود. در نوار صوتی مقیسه و رازینی که در آبان ۱۳۹۸ توسط کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت افشا شد، معلوم گردید که برخلاف ادعای مزدور مصداقی هیچ غافلگیری و چراغ خاموش در سفر دژخیم نوری به سوئد در کار نبوده و مقیسه از قبل به او گفته بود که نرود چون دستگیر می‌شود. در نوار صوتی، طرح و برنامه وزارت اطلاعات در تقابل باندهای متخاصم داخل رژیم برای فرستادن حمید نوری به سوئد برملا شده بود. در آن زمان هنوز رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم نشده بود و کسی فکر نمی‌کرد که مقاومت ایران در جنبش دادخواهی یقه جلاد۶۷ را بر سر بزنگاه خواهد گرفت و مچ مزدور نفوذی را باز خواهد کرد. پاچه‌لیسی امروز مزدور کثیف نفوذی از بچه شاه و سردژخیم ساواک، ثابتی هم به فرموده وزارت است. مصداقی همان است که در توجیه ارتباط و ایمیلهای قبلی حمید نوری با خودش می‌گفت حمید نوری هول شده و دستش اشتباهی روی موبایل به ایمیل من خورده و اینطوری با هم مرتبط شدند! برای اطلاع بیشتر و آگاهی از جزئیات به مقاله «هول شد و دستش خورد! فرار به جلو دیرهنگام پس از دو سال در مورد ایمیل‌های حمید نوری» که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سایتهای همبستگی، مجاهد و ایران افشاگر منتشر شده است، مراجعه کنید.