جان زندانی سیاسی اسدالله هادی در خطر است

زندانی سیاسی اسدالله هادی در زندان اوین، به‌شدت بیمار است و وضعیت وی وخیم گزارش‌شده است. 

این زندانی سیاسی ۶۶ ساله از بیماری قلب و ستون فقرات و هم‌چنین مشکلاتی از ناحیه چشم و شنوایی رنج می‌برد.

اسدالله هادی که اینک در بند ۶ زندان اوین محبوس است، به‌دلیل وخامت وضعیت جسمی‌اش، حتی توان صحبت کردن هم ندارد و به سختی می‌تواند حرف بزند.

به‌رغم بیماریهای سخت این زندانی، از بردن وی به بیمارستان و رسیدگیهای فوری درمانی و پزشکی برای او، توسط رئیس زندان اوین ممانعت به‌عمل می‌آید و به او گفته‌اند الآن شرایط و وضعیت امنیتی است، و این شرایط اجازه اعزام به بیمارستان را به ما نمی‌دهد.

جان زندانی سیاسی اسدالله هادی در خطر است و هر لحظه ممکن است در معرض حمله قلبی قرار بگیرد و شرایط او بازگشت‌ناپذیر شود.

اسدالله هادی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در دهه شصت است که بارها دستگیر و زندانی شده است و در مهرماه ۱۴۰۱ بدون هیچ اتهام روشن و مشخصی، در بحبوحه قیام، دستگیر و روانه زندان شد.