۹۲عملیات کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با یاد شهیدان جمعه خونین زاهدان - پادا بلوچ - پادا ایران

۹۲عملیات کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با یاد شهیدان جمعه خونین زاهدان - پادا بلوچ - پادا ایران

 

کلیپ شماره یک

تهران، البرز (قزوین)، قزوین، تهران، تهران، تهران، تهران، قائمشهر و مشهد

کلیپ شماره دو

مشهد، آمل، کرمان، ایرانشهر، ایرانشهر، مشهد، کرج، دزفول، دزفول، شیراز، مشهد، سبزوار و قائمشهر

کلیپ شماره سه

کرمان، فیروزکوه، همدان، قائمشهر، رودسر، کرج، دزفول، مشهد، زاهدان، دزفول، کرج، شهریار، همدان، تبریز، گلبهار و ایرانشهر

کلیپ شماره چهار

ایرانشهر، ایرانشهر، زاهدان، پیشین، چالوس، همدان، شهریار تهران، کرج، ماسال گیلان، بوشهر، ایذه و زاهدان

 

کلیپ شماره پنج

زاهدان، مشهد، تبریز، آمل، دزفول، شهرکرد، تهران، تهران، زاهدان، اصفهان، فنوج، سمنان، شیراز، زاهدان و ساری

 

کلیپ شماره شش

چرداول ایلام، تهران، دامغان، بوشهر، اسلام‌آباد، بمپور بلوچستان، دزفول و دهدشت