آکسیون ایرانیان آزاده در سالگرد جمعه خونین زاهدان در پاریس و سالزبورگ و هامبورگ

هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر

پاریس - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر

 

پاریس - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر

پاریس - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر

 

سالزبورگ اتریش - ۸مهر

زمان انقلابه آتش تنها جوابه
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
صحبت‌های  آقای جمشید پیمان:
دوستان عزیز حرف ما بسیار ساده و صمیمی است حرف قدیمی اما همیشه تازه و نو
ما عزم آنرا داریم که جرثومه در هم تنیده استبداد، ارتجاع و وابستگی را که از انقلاب مشروطه تا به امروز  مردم ایران را برای آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی مورد تهاجم قرار داده و به تعویق انداخته  است، بشکنیم.