تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در اهواز و سنندج

 

امروز سه‌شنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان اهواز و سنندج به‌رغم تعطیلی رسمی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای همسان سازی حقوق، تورم و گرانی و رفع مشکلات بیمه درمانی و تکمیلی، مطابق تجمعات هر هفته‌ٔ سه‌شنبه‌های اعتراضی، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری استان خوزستان - ۱۱مهر ۱۴۰۲

سنندج - تجمع اعتراضی بازنشستگان استان کردستان - ۱۱مهر ۱۴۰۲

بازنشستگان سنندج