خانم اینگرید هولتس هوتر، رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد درگذشت

بانهایت تأثر و تأسف مطلع شدیم که یکی از حامیان برجسته مقاومت مردم ایران خانم اینگرید هولتس هوتر، رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد جمعه سوم مهرماه درگذشت.
گزارش:
خانم اینگرید هولتس هوتر، رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و سیاستمدار انساندوست و محبوب مردم برلین که او را برای سه دوره به عنوان نماینده خود در مجلس فدرال آلمان برگزیدند، روز جمعه سوم مهرماه (25سپتامبر)در پی یک بیماری چند ماهه، درسن 74سالگی در برلین درگذشت.
خانم هولتس هوتر که 10سال نمایندة پارلمان برلین و 12 سال نماینده مجلس فدرال آلمان بود، از محبوبترین سیاستمداران زن برلین بشمار می رفت و در طی سالیان از رهبران سازمان زنان سوسیال دموکرات آلمان بود.

اینگرید هولتس هوتر در سال 2005 کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد را بنیان گذاشت که اکنون دهها تن از نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی آلمان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی وحقوق بشری آلمان درآن عضویت دارند
رئیس جمهور برگزیدة مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی درتسلیت به خاطر درگذشت این بانوی بزرگوار و آزاده آلمانی،گفت:
فقدان خواهرعزیزم اینگرید هولتس هوتر، دوست و حامی بزرگ مردم و مقاومت ایران را به خانواده اش به ویژه فرزندش دیرک هولتس هوتر، به نمایندگان مجلس فدرال آلمان و مجلس برلین، به تمامی اعضای کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و هم چنین به خانواده بزرگ مقاومت ایران به ویژه جوامع ایرانیان در آلمان و اعضای دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران دراین کشور تسلیت می گویم.
خانم رجوی افزود: خاطره این زن بزرگ و حمایتهای سرشار از صفا و صمیمیت اینگرید هولتس هوتر و اوج احساس مسئولیت، صداقت و شرافت سیاسی و اخلاقی او در تاریخچه مقاومت مردم ایران برای آزادی، برای همیشه باقی خواهد ماند. این زن آزاده که به رغم تمامی مسئولیتها وکارهای فشرده پارلمانی و سیاسی اش طی 15سال با تمام توان و با تمام وجود به حمایت از مردم و مقاومت ایران برخاسته بود، در برهه اخیر و از روزی که خبر حمله به اشرف و جنایتهای ضدانسانی مهاجمان را شنید، به رغم بیماری، سر ازپا نمی شناخت و در دفاع از مجاهدان اشرف و از ارزشها و اصول انسانی لگدمال شده آرام وقرارنداشت. هر روز بربالین اعتصاب غذا کنندگان و متحصنان در برلین حاضر بود و هرروز برای حمایت از مجاهدان اشرف عهدی دوباره می بست.
فقدان او برایم بسیار سخت و سنگین است ولی مطمئن هستم که ارزشهای او و بلندنظری سیاسی و روح بزرگ انسانیش در تمامی همکارانش در کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و درتمامی دوستان و یارانش چه آلمانی و چه ایرانی جاریست وهم چنان در حمایت از مردم و مقاومت ایران می جوشد ومی خروشد.
برای او شادی روح و برای بازماندگان و دوستدارانش صبر وسلامتی آرزو می کنم.