با تشدید دعوای میان احمدی نژاد و مجلس، خامنه ای گماشته خود را به عمل به مصوبات مجلس فراخواند

خامنه ای طی سخنانی در مشهد با اشاره آشکاری به اختلاف میان باند پاسدار احمدی نژاد و مجلس ارتجاع، گفت: « از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است؛ بنابراین همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل  حال مسئولان نماید».

به گزارش ایلنا، اول فروردین89، ولی فقیه ارتجاع که در مشهد سخنرانی می کرد، با اشاره به نامگذاری مسخره سال جدید تحت عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، و به سخره گرفتن آن توسط مردم، گفت: «شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعا همه مشکلات را هم حل نمی کند، بلکه انگشت اشاره ای است که راه و روش را نشان می دهد که امسال نیز با توجه به اهداف بلندتر ملت و کشور،  باید همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و جدی تر انجام داد».
خامنه ای به بی مایه بودن شعار سال قبلش مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، نیز اعتراف کرد و افزود: «تا تحقق این هدف، فاصله فراوانی داریم اما مهم این است که این شعار اساسی را دنبال کنیم چرا که تا الگوی مصرف اصلاح نشود، مشکلات همچنان وجود خواهد داشت».