به دنبال اعلام جلو بودن لیست العراقیه در انتخابات عراق، دو تن از مقامات از کمیساریای انتخابات مورد تهدید قرار گرفتند

تلویزیون الشرقیه، اول فروردین، گزارش داد: روز شنبه و در پی اعتراض ائتلاف دولت قانون به نتایج اعلام شده که جلو بودن العراقیه را در مقابل پس رفت ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نشان می داد, دو تن از پرسنل بالای کمیساریا از سوی یک شخصیت سیاسی عالی رتبه مستقیما تهدید شدند. الشرقیه نامه هایی کتبی دریافت نموده و به تماسهای تلفنی بین یک مقام عالی رتبه در دولت عراق و یک پرسنل بالا در کمیساریای انتخابات در پی تهدید شدن یکی دیگر از پرسنل کمیساریا که سکوت در برابر اعلان نتایج اولیه را رد کرده بود, گوش فرا داده است. در یکی از این تماس های تلفنی پرسنل کمیساریا موضوع تهدید را به اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق و محمد النجار هماهنگ کننده اتحادیه عرب در عراق و سفارت های خارجی ذیربط به پرونده عراق و روند انتخابات و سلامت آن اطلاع می دهد....

بنا به خبر دیگری یک منبع در کمیساریای عالی انتخابات گفت که کمیساریا تحت فشار فوق العاده ای برای تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات می باشد.
الشرقیه به نقل از این منبع گفت که بعد از اعلان جلو بودن لیست العراقیه, تماسهای بیسایقه ای برای تغییر نتایج انتخابات وجود دارد. همین منبع خاطر نشان نمود که دولت شروع به دخالت مستقیم در کار کمیساریا جهت تغییر نتایج به نفع خود کرده است

کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد که تعداد شکایتهایی که به این کمیساریا داده شده در بالغ بر 1979 شکایت است و پس از حل و فصل آنها نتایج نهایی انتخابات اعلام خواهد شد. به گزارش تلویزیون العراقیه, سخنگوی رسمی کمیساریا قاسم العبودی گفت که 319شکایت قرمز وجود دارد که تاکنون 140شکایت رسیدگی شده و 179شکایت باقیمانده است.

با پیشی گرفتن لیست العراقیه به ریاست ایاد علاوی از لیست نوری مالکی فشار بر کمیساریا برای تغییر آرا افزایش یافته است.
تلویزیون البغدادیه، اول فروردین، از نجف گزارش داد:  صبح یکشنبه تظاهراتی در مقابل ساختمان استانداری نجف در محکومیت نتائج بدست آمده در مرکز کمیساریا برگزار شد,  زیرا که بر این اساس  ائتلاف علاوی از ائتلاف دولت قانون جلو افتاده است.
تظاهر کنندگان به سمت استانداری رفتند و این نتایج را رد کردند و خواستار  شمارش مجدد شدند. این اقدامات در ادامه درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر  عراق برای درخواست شمارش  و تفکیک اجرا می شود...