فراخوان 90 شخصیت فلسطینی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تامین امنیت لیبرتی

بیانیه90 شخصیت فلسطینی شامل 6 وزیر سابق مدیران کل و زارتخانه ها و رؤسای سازمانهای اجتماعی فراخوان به دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تامین امنیت لیبرتی

متن بیانیه شخصیتها و سازمانهای فلسطینی
در همبستگی با اعتصاب غذا در لیبرتی و چند کشور دیگر جهان
به دنبال کشتار وحشیانه 52 تن از ساکنان بیدفاع اشرف و به گروگان گرفتن 7 تن دیگر که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو بودند، صدها تن در کمپ لیبرتی و در چندین کشور اروپایی دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار آزادی گروگانها و تأمین امنیت ساکنان کمپ لیبرتی شدند.
این اعتصاب غذاها وارد چهارمین ماه خود شده و تعداد قابل توجهی از اعتصابیون در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند.
فراخوان به آزادی 7 گروگان که 6 نفر از آنها از زنان مجاهد هستند، اکنون به یک خواست  جهانی تبدیل شده است.
ما ضمن هشدار نسبت به وضعیت امنیتی و حفاظت ساکنان لیبرتی، از دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدام فوری برای وادار کردن دولت عراق به آزادی هر چه سریعتر گروگانها که در اولویت خواست های اعتصابیون قرار دارد هستیم.
ما اعلام می کنیم که هر گونه سکوت و بی عملی به مثابه زمینه سازی برای جنایت بیشتر است.
ما مصرانه بر تحقق این خواستها تأکید داریم:
- آزادی فوری هفت گروگانی که در اشرف ربوده شده اند و در دست نیروهای عراقی هستند.
- تشکیل یک هیئت تحقیق بین المللی و بی طرف در مورد کشتار اول سپتامبر در اشرف
18آذر92