نفت را با دکل اش بردند

چپاول اموال و داریی های ملی در حاکمیت آخوندی هرروز ابعاد تازه ای بخود می گیرد. بعد از مفقود شدن قریب 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوران رئیس جمهور قبلی نظام، اکنون نگاه ها متوجه « دکل نفتی » است که برای قرارداد آن قریب 100 میلیون دلاری هزینه شده، اما در این بلبششوی دزدی باندها و متولیان حکومتی، معلوم نیست به چه سرنوشتی گرفتار آمده است.

در رابطه با «تراز مالی درآمدها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته نشان می‌دهد رقمی حدود 100 الی 150 میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد». (سایت حکومتی الف 28 آذر 1392)

اما ماجرای مفقود شدن دکل نفتی در حالی است که عوامل و باند های حکومتی به ظاهر خود را « ناتوان » از حل اسرار مربوط به این دزدی میلیاردی نشان می دهند ولی به تبع فشار افکارعمومی بناچار هرازگاهی گوشه هایی از اسرار ناگفته در خصوص این دزدی «240 میلیارد تومانی» را برملا می کنند. در این رابطه (سایت حکومتی شرق 24 اردیبهشت 1394) در مطلبی می نویسد: «هنوز جزئیاتی درباره ماجرای دکل مفقودشده صدمیلیون دلاری به دست نیامده است. دکل روی کاغذ خریداری و تمام هزینه آن به طرف خارجی پرداخت شده، اما تا به امروز اثری از دکل یافت نشده، نه در پارس‌جنوبی و نه در هیچ گوشه و کنار دیگری. به گفته «حسین دهدشتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ماجرای دکل، بخش کوچکی از مسائل غیرشفافی است که در سازمان تأسیسات دریایی در جریان بوده و نمایندگان بنا دارند نه‌تنها به این موضوع که به بسیاری از موارد پرداخت‌ها و پاداش‌ها و خرید تجهیزات در پارس‌جنوبی و ابهام‌های موجود بپردازند».
تناقضات کارگزاران حکومتی در بیان واقعیت به اندازه ای است که برای نمونه پیشتر یکی از نمایندگان مجلس آخوندی (سایت حکومتی تابناک 30 مهر 1393) در سخنانی نخست گفته بود: «دکل نفتی بنام دین در سال 90 که به قیمت معادل 240 میلیارد تومان است از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست». جالب اینجاست که بر سیاق همان مثل دروغگو کم حافظه است، همین نماینده حکومتی چند خط پائین تر اعتراف می کند: «خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است».
25 اردیبهشت 1394