بیانیه کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در باره انتقال اجباری و قهرآمیز 36گروگان از زندان خالص به محل نامعلوم

بیانیه کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در باره انتقال اجباری و قهرآمیز 36گروگان از زندان خالص به محل نامعلوم
کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف مطلع شد که حوالی ظهر امروز پنجشنبه اول اکتبر 2009 نیروهای سرکوبگر عراقی به 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که 66 روز است گروگان نیروهای عراقی هستند و در زندان خالص بسر می بردند حمله کردند و گروگانهای اسیر را با ضرب و شتم از زندان شهر خالص به محل نا معلومی منتقل کردند..

کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف که دربرگیرنده 8500 حقوقدان و وکیل در اروپا و آمریکای شمالی است قویاً نسبت به انتقال اجباری و قهرآمیز این 36 نفر که همگی افراد حفاظت شده می باشند هشدار میدهد و از نخست وزیر عراق ، نوری مالکی، میخواهد به ادامه بازداشت غیرقانونی و کادو کردن جان انسانهای بلادفاع به رژیم سیاه دیکتاتوری در ایران، خاتمه دهد و بلادرنگ دستور آزادی و بازگشت 36گروگان را به کمپ اشرف صادر کند.
کمیته بین المللی حقوقدانان مسئولیت انکارناپذیر سفارت آمریکا در بغداد و نیروهای آمریکایی به ویژه سفیر کریستوفرهیل را که اخیراً در کنگره آمریکا متعهد به مراقبت بیشتر از جان و حقوق ساکنان اشرف گردید، خاطرنشان میکند.
کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف تأکید می کند که به دخالت و جنایت رژیم ایران علیه بشریت در عراق و به نقض آشکار قوانین و تعهدات بین المللی از سوی حکومت بغداد باید خاتمه داد.
کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف