ایران- نرخ فارغ التحصیلان بیکار به ۴۰ درصد رسید!

بی پایگی و تنفر عامه مردم از دیکتاتوری ولی فقیه به یقین خود را دربسیاری از آمار و ارقام ها و بویژه در زمینه عدم مشارکت اقتصادی به نمایش می گذارد. در این رابطه به موازات بحران عمیق اقتصادی که کشور را به لبه پرتگاه کشانده است، نبود تمایل اجتماعی برای مشارکت در بازار و بدین سان یاری رساندن به ماشین ترور و سرکوب حکومتی جبار و خون ریز، امری است که از کنار آن نمی توان بسادگی گذشت.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت می نویسد: «به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل در مشارکت اقتصادی ویژگی‌های فرهنگی -اجتماعی و عامل دیگر سطح پایین مهارت است که نرخ مشارکت را پایین می‌آورد».

ترجمان عامل اجتماعی و فرهنگی همان ابعاد و میزان دوری مردم از حکومت و بیان واقعیتی بنام عدم مشارکت اقتصادی مردم می باشد. این گزارش در ادامه با اشاره به نرخ ضعیف مشارکت اقتصادی در ایران می افزاید: «نرخ مشارکت اقتصادی در حالی به ۳۹.۵ درصد در بهار سال ۹۵ رسید که هنوز کشورمان از نظر مشارکت مردمی در اقتصاد به عدد قابل قبولی نرسیده است. بر این اساس، در فصل اول سال ۱۳۹۵ به طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا برای مردان ۶۴ درصد و برای زنان ۱۵.۲ درصد بوده است».

به یقین پائین بودن نرخ مشارکت اقتصادی از سوی زنان میهنمان نه تنها ریشه در سیاست های سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه نیمی از اقشار جامعه دارد، بلکه آن روی دیگر سکه ای است بنام سرخوردگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که اکنون دیکتاتوری خامنه ای با راه اندازی باند های سرکوبگر مافیایی در تلاش است تا زنان آزاده را ضمن خانه نشین نمودن، به بند بکشد. به نظر بسیاری از کارشناسان، یکی دیگر از دلائل ضعف اقتصادی در حاکمیت آخوندی، نبود زیربناها و اراده و تمایل برای جذب زنان در روند مشارکت اقتصادی می باشد.

همچنین این گزارش در ادامه با اشاره به رشد بی سابقه نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان می افزاید: «در شرایطی که بازار کار با التهاب و تراکم و انباشت بیکاران مواجه باشد، بخشی از نیروی کاری که جویای کار است، سرخورده شده و از بازار کار انصراف می‌دهد. هم اکنون نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده حدود ۳۰ درصد است که نشان از فقدان مهارت این افراد دارد».
(سایت حکومتی سلامت نیوز ۵ آبان ۱۳۹۵)

واقعیت در حکومت آخوندی این است که آمار فارغ التحصیلان بیکار به مراتب بیشتر از این ارقامی اکه در گزارش فوق آمده، می باشد؛ زیرا علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی حکومت در سخنانی ابعاد بحران بیکاری در میان فارغ التحصیلان را اینگونه به تصویرکشیده است: «نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی در بعضی از شهرهای کشور به ۴۰ درصد هم می رسد».
وی در ادامه می افزاید: «نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۰ نشان می دهد مجموعا ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲۰۷ هزار و ۳۱۰ نفر دارای مدرک فوق دیپلم، ۵۰۵ هزار و ۱۰ نفر دارای مدرک لیسانس، ۵۲ هزار و ۱۶۹ نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه یی و سه هزار و ۳۸۸ نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی می باشند».
(سایت ممتاز نیوز ۶ آبان ۱۳۹۵)