رئیس جمهور آمریکا: قطر به تامین مالی تروریسم پایان دهد

دونالد ترامپ بار دیگر از تامین مالی تروریسم توسط قطر ابراز نگرانی کرد و گفت: قطر باید به تامین مالی تروریسم پایان دهد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: امیدوارم این شروعی برای خاتمه کار تمام گروهای تروریستی باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مبارزه با داعش گفت که به موفقیتهای مهمی دست یافته ایم و طی دو هفته این موفقیتها و استراتژی جدید آمریکا در مبارزه با داعش را اعلام خواهد کرد.