تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل درمقابل مقر اتحادیه اروپا


فراخوان ایرانیان آزاده برای اعمال تحریمهای جدی علیه رژیم آخوندی و اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی ازاروپا

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل  درمقابل مقر اتحادیه اروپا

سخنرانی سناتور الس آمپه – عضو سنای بلژیک
ایرانیان عزیز، این‌جا هستم تا از شما حمایت کنم. حمایت از شما در مبارزةتان برای ارزش‌های مشترکمان، برای حقوق‌بشر. حضور شما در این‌جا بسیار، بسیار شجاعانه است. به‌خاطر این ابتکار عمل به‌شما درود می‌فرستم.
می‌خواهم تشکر کنم از حضور شما و از شما حمایت کنم. چون بسیار مهم است که همة ما اروپایی‌ها پشت شما باشیم و از شما و مبارزةتان برای آزادی حمایت کنیم. چون هم‌اکنون بسیاری از جوانان در کشور خودشان زندان هستند.
لذا این‌جا هستم تا از شما برای حقوق آنها حمایت کنم. آنها با شجاعت بسیار در کشور خودشان تظاهرات می‌کنند و در معرض شکنجه، زندان و دیگر اعمال بسیار، بسیار ناشایست آخوندها در ایران قرار می‌گیرند.
من از شما ایرانی‌ها در مبارزةتان برای آزادی، برادری و برابری حمایت می‌کنم؛ به‌خصوص از همة جوانان ایرانی که حاضرند و در شرایطی بسیار دشوار تظاهرات می‌کنند. برایتان آرزوی موفقیت دارم، شما از عشق و حمایت من برخوردارید.