درود خانم مریم رجوی به جوانان شورشگر ایرانشهر، محکومیت حملات وحشیانه به مرم و تخریب مصلای اهل سنت

 

خانم مریم رجوی با درود به جوانان شورشگر ایرانشهر، حملات وحشیانه به مردم این شهر و تخریب مصلای اهل سنت را قویا محکوم کرد و عموم جوانان را به حمایت از آنان فراخواند.

خانم رجوی تأکید کرد: آخوندهای حاکم بیهوده تلاش میکنند با اعدام و حمله و تخریب مسجد و مصلی، از خیزش و اعتراض مردم محروم بلوچستان جلوگیری کنند، اما این اقدامات جنایتکارانه تنها خشم و نفرت آنان را از این رژیم بیشتر می کند.