اعتراضات: اصفهان - خوراسگان اعتراض به سرقت ‌آب زاینده رود و حق آبه کشاورزان محرومیک هموطن: راهپیمایی در شهر خوراسگان. اعتراض برای آب زاینده رود. آب زاینده رود حق مسلم ماست. اعتراض دارند از آبهای برداشته. اعتراض دارند به بی عدالتی. اعتراض دارند به این که دارد بی عدالتی می کند دولت و حق این کشاورزان را به یغما برده است.

شعار: تو میدون نقش جهان وعده –نامفهوم- به حقابه دار
شعار: نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب
شعار:برابری عدالت اینه درخواست ملت
شعار:آب نیاد تو رودخونه برنمی گردیم به خونه
افکت هموطن: کشاورزان شرق اصفهان خوراسگان تجمع داشتند .در خیابان ابوذر خوراسگان و اعتراض خود را اعلام میدارند به این دولت
شعار:ای وای از این خیانت .مسیول بکش خجالت
شعار:ای وای از این بی آبی. مسیول رو ببند به گاری
شعار:آب زاینده رود حق مسلم ماست
زنان معترض: یا حسین. یا حسین.هر کسی که در مقابل ظلم سکوت کند.خود حتما در اون ظلم شرکت داشته.


 تجمع اعتراضی
 آموزشیاران سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی الشتر لرستان
علیه چپاول وستم آخوندی

زنان معترض: یا حسین. یا حسین یا حسین از بی عدالتی الشتر....هر کسی که در مقابل ظلم سکوت کند.خود حتما در اون ظلم شرکت داشته. یا حسین .
یکی از زنان جلوی ماشین یک مقام رژیم نشسته و شعار میدهد
مقام رژیم: ... تشریف بیارید . اعتراضتون ... نامفهوم
شعار زنان: یا حسین از بی عدالتی الشتراعتراض پرستاران در شیراز
وتجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف میهن

پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در اعتراض به بی عدالتی و حقوق پایین ‌بویژه در شرایط سخت پاندمی کرونا تجمع کردند

در تهران کارکنان دفاتر سهام عدالت برای دومین روز متوالی،
در اراک کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق،‌
در آبادان و باغملک خوزستان و سیرجان مربیان پیش دبستانی و حق التدریسی اخراج شده در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت استخدامی خود، تجمع کردند
صدای یک زن معترض از سیرجان: یازده سال خاک خوردیم. یک زمانی بود میگفتند معلمی شغل انبیاست. اما الان واقعا جایگاه و ارزش معلم واقعا رفته زیر سوال.
یک زدن دیگر: ما همه یک صدا میگیم خواستار حق مون هستیم چرا ما جامعه معلم حق التدریس یازده سال ده سال سنوات ما بحساب نیامده . ما این درد و دلمون رو به کی باید بگیم.