اعتصاب در ایرانشهر و زاهدان در حمایت از قیام سراوان


تهاجم جوانان دلیر بلوچ به پایگاه پاسداران درمنطقه کورین سرجنگل و تسخیر پایگاه و فرار مزدوران

به رغم بگیر و ببند و استقرار گسترده نیروهای سرکوبگر، روز چهارشنبه هموطنانمان در شهرهای زاهدان و ایرانشهر در حمایت از قیام سراوان اعتصاب کرده و کسبه و بازاریان مغازه های خود را بستند.
در منطقه کورین سرجنگل زاهدان مردم و جوانان بلوچ که در حمایت از خیزش مردم سراوان بپاخاسته بودند علیرغم حضور و جو سنگین ماموران امنیتی با آتش زدن لاستیک، جاده کورین به زاهدان را بستند. و با مزدوران رژیم درگیر شدند. ماموران جنایتکار رژیم به سمت مردم معترض شلیک می‌ کردند.
جوانان دلیر بعد از بستن جاده کورین زاهدان پایگاه سپاه در کورین را تسخیر کردند و با ورود به پایگاه سپاه خودرویی را به آتش کشیدند.
پاسداران از ترس مردم به پشت بام پایگاه پناه بردند و شروع به تیراندازی به سمت مردم کردند.
علیرغم تیراندازی های ممتد ماموران، مردم مقاومت و ایستادگی کرده و پایگاه را ترک نکردند.
پس از تسخیر پایگاه سپاه توسط مردم، پاسداران مزدور وحشت زده از زاهدان و جون آباد درخواست نیروی کمکی کردند.
ده ها خودروی یگان ویژه و نیروهای موسوم به مرصاد عازم کورین شدند تا با قیام جوانان و مردم زاهدان مقابله کنند.
بنا به گزارشهای رسیده از زاهدان پس از قیام جوانان و مردم کورین نیروهای امنیتی و نظامی در زاهدان به حالت آماده باش کامل در آمده اند. و در مناطق مختلف شهر مستقر شده اند.