اعتراضات علیه غارت و چپاول حکومتی در شهرهای میهن

تهران مقابل مجلس ارتجاع
تجمع اعتراضی معلمان غیرانتفاعی از استانهای مختلف کشور


تهران
اعتراض غارت شدگان شرکت آذویکو


اهواز
اعتراض کارکنان قطار شهری
به پرداخت نشدن مطالبات

بندرلنگه
اعتراض کارکنان اداره بنادر و بندر لنگه
به پرداخت نشدن مطالبات

ایذه
تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی


کرمان
گل‌آذین مزار درویش زندانی بهنام محجوبی
که پس از ماهها شکنجه و جلوگیری از رسیدگی های ضروری پزشکی جان باخت

تهران
تجمع خانواده های بیماران اس ام آ  
اعتراض به وارد نکردن داروی مورد نیاز بیماران