بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس کشورهای عضو ناتو

 

روز چهارشنبه ۴ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانان در بروکسل همزمان با جلسه وزیر خارجه آمریکا و رهبران اروپایی در برابر مقر اتحادیه اروپا به تظاهرات پرداختند.

تظاهرکنندگان خواستار پایان سیاست مماشات و حسابرسی از رژیم آخوندی به‌خاطر نقض گسترده حقوق‌بشر، برنامه موشکی، پیگیری پروژه بمب‌سازی هسته‌ای، و تروریسم بین‌المللی بودند.

آقای پائولو کازاکا نماینده سابق پارلمان اروپا طی سخنانی خواستار اتخاذ سیاستی قاطعانه در برابر برنامه بمب‌سازی هسته‌یی رژیم و تروریسم بین‌المللی رژیم شد.

آقای مهدی نوبری از انجمن پناهندگان ایرانی در بروکسل و آقای علی باقری از انجمن جوانان در این برنامه صحبت کردند و خواستار اعمال سیاست قاطعیت از جانب اتحادیه اروپا علیه رژیم جنایتکار آخوندی شدند.

خبرنگاران شبکه الاخباریه و شبکه وی آر تی بلژیک در محل حاضر شدند و به تهیه گزاری و مصاحبه با شرکت‌کنندگان پرداختند.

 

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی

بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - تظاهرات ایرانیان علیه رژیم آخوندی