مامورا ن رژیم جنایتکار  خامنه ای دو کولبر زحمتکش دیگر را در مرزهای غرب کشور به قتل رساندند.

یکی از این کولبران، جوان ۲۵ ساله ای بود که روز ۱۷ مرداد در مرز اشنویه به قتل رسید؛ و دیگری روز ۱۴ مرداد در منطقه مرزی ارومیه با تیراندازی مستقیم ماموران جنایتکار کشته شد.