مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸
 (سری سوم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران
در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

بیانگر ابعاد عظیم قیام و بیانگر منتهای قساوت و شقاوت رژیم ضدبشری ولایت‌فقیه

تذکر: منظور از «سوراخ شدگی» در این اسناد محل اصابت گلوله است
منظور از «برخورد با نیروی مکانیکی بیجان» برخورد با وسایل موتوری یا زیر گرفته شدن با خودروهای سپاه و نیروی سرکوبگر انتظامی است
سند شماره ۱- تاریخ مأموریت ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۳۳۲۹، نام و نام خانوادگی علیرضا جباری، سن ۲۲ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در منطقه/ نیکشهر/ خیابان آل ابراهیم/ جلوی ایستگاه آتش نشانی پایگاه ۳۳۲/ تیرخوردگی/ اعزام به مرکز درمانی- سینا (داخلی ۴۲۲-۴۵۸-۴۴۲)/ ساعت ۴۱ دقیقه صبح
علائم: خونریزی/ تندرنس
توضیحات و ملاحظات ماموریت: بیمار آقا هوشیار که در اثر تیر خوردن به ران سمت چپ دچار خونریزی شده است و معاینات لازم انجام شد و آسیب دیدگی به قسمت های دیگر بدن ندارد و سوراخ شدگی از جلوی ران چپ دارد و پانسمان و کنترل خونریزی انجام شد و علائم حیاتی چک شد و ای وی گرفته شد و یک عدد سرم نرمال سالین ۵۰۰ تزریق شد/ اندام بیمار فیکس شد و تحت سی بی آر به بیمارستان منتقل و تحویل بیمارستان گردید.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۲- تاریخ مأموریت ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۲۰۹۴، نام و نام خانوادگی علیرضا دوستی، سن ۱۹ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در درمانگاه/ بومهن/ بلوار خمینی/ روبروی بانک سپه/ کوچه صدهزاری/ درمانگاه شبانه روزی امیر بومهن/۱۰/ مصدوم/ اعزام به مرکز درمانی تجریش (داخلی ۳۰۴)/ ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه
توضیحات و ملاحظات ماموریت: به دلیل تیرخوردگی ... از درمانگاه امیر بومهن تحویل گرفته شد و به تجریش تحویل داده شد/ فایل با هماهنگی بصورت دستی بسته شد

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۳- تاریخ مأموریت ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۵۱۳۷، نام و نام خانوادگی مجتبی محبی، سن ۲۰ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در شهر قدس/ خیابان عمارت/ ۴۵ انقلاب/ خیابان شهید پاکدار/ خیابان شهید زنده دل/ ستاد فرماندهی انتظامی/ آمبولانس/ اعزام به مرکز درمانی حضرت رسول / ساعت ۶ و ۲۶ دقیقه
علائم: خونریزی / برخورد با نیروی مکانیکی بیجان / سوراخ شدگی
توضیحات و ملاحظات ماموریت: تیرخوردگی

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۴- تاریخ مأموریت ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۵۳۶۴، نام و نام خانوادگی مجید صفرپور، سن ۲۵ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در شهر قدس/ ۴۵ متری کلهر/ نبش صنعت ۵/ ساختمان کوثر/ بانک تجارت ۳/ مصدوم/ اعزام به مرکز درمانی فیاض بخش/ ساعت ۱ و ۲۱ دقیقه
توضیحات و ملاحظات ماموریت: مورد آقا ۲۵ ساله به گفته خودش به دنبال تیرخوردگی دچار تروما [ضربه و جراحت] به پهلوی راست دست راست و پای راست شده است. بیمار هوشیار است و علائم حیاتی ثبت شده است پانسمان و کنترل خونریزی انجام شد بدلیل جو خیلی بد درگیری در صحنه سریعاً محل را ترک کردیم و بیمار را به بیمارستان منتقل کردیم.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۵- تاریخ مأموریت ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۲۰۹۴، نام و نام خانوادگی محمد علی میرزایی، سن ۱۹ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات دردرمانگاه / بومهن/ بلوار خمینی/ روبروی بانک سپه/ کوچه صدهزاری/ درمانگاه شبانه روزی امیر بومهن / مصدوم/ اعزام به مرکز درمانی تجریش (داخلی ۳۰۴) / ساعت ۵ و ۳۱ دقیقه
توضیحات و ملاحظات ماموریت: به علت درگیری اغتشاشات در شهر بومهن دچار تیرخوردگی شده از درمانگاه امیر به بیمارستان شهدای تجریش انتقال داده شد و ... فایل بصورت دستی بسته شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۶- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۵۱۵۳، نام و نام خانوادگی رامین ابراهیمی، سن ۳۱ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در شهر قدس/ خیابان امامزاده/ کوچه نغمه/ نعیم ۲/ پلاک ۶/ ویلایی/ اعزام به مرکز درمانی فیاض بخش/ ساعت ۵ و ۷ دقیقه
علائم: خونریزی / سوراخ شدگی
توضیحات و ملاحظات ماموریت: مصدوم به گفته خودش در حال رفتن به منزل بوده دچار سوزش بازوی چپ شده و بعد متوجه تیرخوردگی شده پارگی ۱ الی ۲ سانتی روی بازوی چپ دارد که خونریزی ندارد پانسمان و جهت بررسی انتقال داده شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۷- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۵۴۶۳، نام و نام خانوادگی مهدی اصغری، سن ۲۱ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در شهر قدس/ امیرکبیر/ کوچه سهراب سپهری/ پ ۱۴/ اعزام به مرکز درمانی فیاض بخش/ ساعت ۵ و ۸ دقیقه
علائم: ضعف و بیحالی/ خونریزی/ تندرنس/ سوراخ شدگی
توضیحات و ملاحظات ماموریت: آقا ۲۱ ساله که بگفته خود و حاضرین رهگذر خیابان بوده که دچار تیرخوردگی از ناحیه پا میشود اقدامات اولیه انجام شد و به بیمارستان انتقال یافت.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۸- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۳۳۲۴، نام و نام خانوادگی میلاد سایر حفظ‌آبادی، سن ۲۴ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در کیانشهر/ خیابان ابراهیمی/ خیابان امیری/ پشت مسجد رقیه/ داخل پارک صبا/ اعزام به مرکز درمانی لقمان (داخلی ۳۰۵- ۲۴۳- ۲۹۴)
علائم : خونریزی
توضیحات و ملاحظات ماموریت: مصدوم اقا ۲۴ ساله که حین اغتشاشات در ناحیه پهلوی راست دچار تیرخوردگی شده است در ناحیه آسیب خونریزی و درد دارد پانسمان و کنترل خونریزی انجام شد علائم حیاتی چک شد معاینات انجام شد اقدامات لازم صورت گرفت و با رعایت احتیاطات لازم حین پایش علائم و اکسیژن و سرم تراپی به بیمارستان لقمان انتقال داده شد بدلیل انجام ثبت کارهای پرونده توسط نیروی انتظامی، تحویل طولانی شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۹- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۴۲۶۴، نام و نام خانوادگی محمد حاصل مهری، سن ۳۷ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در منطقه / تهرانپارس / بین ۱۳۷ و ۱۳۹ / بین سلطانی و طالقانی / پلاک ۳۳۲ / تعمیرگاه دوستان / مددجو اقا
نام مرکز درمانی: تجریش (داخلی ۳۰۴)
توضیحات و ملاحظات ماموریت – بیمار آقایی ۳۷ ساله که دچار تیر خوردگی شده است که با اورژانس تماس گرفته اند. نامبرده از ناحیه خط پست آگزیلاری دچار تیر خوردگی شده است. بیمار شکایت دیگر را عنوان نمیکند و پذیرش گرفته و تحت مراقبت و اکسیژن تراپی به بیمارستان شهدای تجریش انتقال داده شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۱۰- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۹۰۱۴، نام و نام خانوادگی رسول چراغی، سن ۲۳ سال، آدرس محل فوریت: اغتشاشات در منطقه / اسلامشهر / خیابان رحمانی / نبش کوچه ۱۰
نام مرکز درمانی: امام رضا اسلامشهر (سعیدیه)
توضیحات و ملاحظات ماموریت –مددجو دراعتراضات از ناحیه ی شکم دچار تیر خوردگی شده است. اقدامات اولیه انجام و منتقل شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۱۱- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۵۴۵۳، نام و نام خانوادگی ابوذر مشهدی نوروزی، سن ۳۰ سال، آدرس محل فوریت: ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ/ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ ۳۵۰۶۸۹/۳۲۰۲۷۴/۵۴۵۳
نام مرکز درمانی: فیاض بخش
تاریخ و ساعت تحویل به مرکز- ۰۵:۰۹
توضیحات و ملاحظات ماموریت – آقا ۳۰ساله ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍغتشاشاﺕ ﺑﺩﻧﺒﺎﻝ تیرﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﻭﻣﺎﯼ[ضربه و جراحت] ﻧﺎﻓﺬ ﺩﺭ ﺳﺎﻕ ﭘﺎﯼ ﭼﭗ ﺷﺪﻩ ...
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ میکرد ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ به یگان ﺍﻣﺪﺍﺩﯼﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩ نیز هیچ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﺭتی یا ﻣﺪﺭﮎ ﺍﺯ بسیج

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سند شماره ۱۲- تاریخ مأموریت ۲۶ آبان ۱۳۹۸، کد آمبولانس ۳۲۴۴، نام و نام خانوادگی معصومه چکاوک، سن ۶۳ سال، آدرس محل فوریت:اغتشاشات در منطقه ۱۸/ خلیج /شماره ۲/ خیابان ابو سعید شرقی/ خیابان صمد باقری/کوچه گلستان/ و ۷
علائم: خونریزی / ضعف و بیحالی
نام مرکز درمانی: شهید فیاض بخش
تاریخ و ساعت تحویل به مرکز: ۰۵:۰۸
توضیحات و ملاحظات ماموریت – بیمار خانم با سابقه بیماری ذکر شده دچار تیر خوردگی در نواحی سر و صورت و دست چپ شده معاینات پزشکی انجام شد. علائم حیاتی چک شد. معاینه و مشاوره انجام شد و پس از اقدامات اولیه به بیمارستان انتقال داده شد.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مشخصات و اسناد انتقال ۱۲ مجروح تیر مستقیم به بیمارستان در تهران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸
شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۱۶ تیر ۹۹ (۶ ژوئیه ۲۰۲۰)