دیلی استار انگلستان:

شرکت کنندگان از صد کشور جهان به اجلاس ایران آزاد پیوستند

رودی جولیانی گفت:
رژیم ایران در آستانه سرنگونی بخود می لرزد

دیلی استار انگلستان: اجلاس جهانی ایران آزاد بزرگترین گردهمایی مجازی بود که شرکت کنندگان از بیش از۱۰۰ کشور در سراسر جهان به آن پیوسته بودند.
رودی جولیانی که در اجلاس ایران آزاد سخنرانی می کرد، گفت: رژیم ایران در آستانه سرنگونی به خود می لرزد.
جولیانی حاکمان رژیم ایران را جنایتکاران نامید و آنها را با مافیا مقایسه کرد.
مریم رجوی پرزیدنت مقاومت ایران که از اشرف ۳ در آلبانی سخنرانی می کرد، سخنران اصلی اجلاس ایران آزاد بود.
سایت دیلی استار - انگلستان ۲۷/۴/۹۹

گردهمایی جهانی ایران آزاد در رسانه های جهان

تاپ چنل آلبانی:
سومین اجلاس جهانی ایران آزاد
مریم رجوی گفت:‌ تروریسم جان مایه و ذاتی رژیم ایران است

تاپ چنل آلبانی- سومین اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۱ژوئیه۲۰۲۰ -۳۱تیر۱۳۹۹: در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۰، مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران از تصمیم آلبانی برای اخراج سفیر رژیم ایران قدردانی کرد و گفت: سیاست درست را می توان در یک کلمه خلاصه کرد: قاطعیت. این یعنی بستن قاطعانه همه زمینه های فعالیت تروریستی رژیم و واکنش قاطعانه به هریک از طرحهای جنایت بارش. تکرار می کنم: افتخار برای کشورهای شجاعی مانند آلبانی است که محکم ایستادند و سفیر رژیم ایران را اخراج کردند و ضربه شدیدی به این رژیم زدند. باشد که ملت آلبانی همیشه صلح داشته باشد. در همین حال، خانم رجوی تأکید کرد تروریسم برای بسیاری از کشورها چالش اصلی است. تروریسم جانمایه و ذاتی این رژیم بوده و از آن جدایی ناپذیر است. اما حداقل میتوان آنرا از طریق برخی تدابیر و گامهای سیاسی و تاکتیکی در خاک اروپا محدود یا متوقف کرد. وزیر امور خارجه پاندلی مایکو و سیاستمداران اپوزیسیون مانند فاطمیر مدیو و ادموند اسپاهو از اجلاس جهانی ایران آزاد استقبال کردند.

گردهمایی جهانی ایران آزاد در رسانه های جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد در رسانه های جهان

تورنتو سان کانادا
گردهمایی سالانه مقاومت ایران ۳۰هزار نقطه را به هم وصل کرد
نخست وزیر پیشین کانادا استفن هارپر و پارلمانترها از هردوجناح شرکت داشتند

روزنامه کانادایی تورنتو سان: شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه میزبان بزرگترین اجلاس سالانه برای آزادی و عدالت در ایران بود. . این اجلاس اینترنتی ۳۰ هزار نقطه در ۱۰۲ کشور از جمله شخصیتهای برگزیده را از کانادا، آمریکا، انگستان و فرانسه به هم وصل کرد.
نمایندگان پارلمان کانادا از هردوجناح از جمله نماینده لیبرال جودی اسجرو، و نماینده محافظه کار کندیس برگن در این اجلاس شرکت داشتند.
استفان هارپر نخست وزیر پیشین کانادا نیز دراین گردهمایی سخنرانی کرد و رژیم ایران را بخاطر سرکوب مردم و تروریسم و بی ثباتی در سراسر خاورمیانه محکوم کرد.
نخست وزیر پیشین کیم کمپبل نیز در اجلاسهای پیشین مقاومت ایران سخنرانی کرده بود.

ای یو ریپورتر:
در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد
فراخوان به مقابله با رژیم ایران بانکدار جهانی تروریسم
و بستن سفارتهای رژیم و اخراج عوامل آن

ای یو ریپورتر ۲۱ژوئیه۲۰۲۰ -۳۱تیر۹۹:‌ در سومین روز گردهمایی بی سابقه آن لاین «اجلاس جهانی ایران آزاد: ایران برای آزادی بر میخیزد » که شرکت کنندگان از دستکم ۳۰ هزار نقطه از ۱۰۲ کشور با حضور ۱۰۰۰ سیاستمدار و قانونگذار بین المللی بهم پیوستند، سخنرانان به جامعه جهانی فراخوان دادند برای مقابله با بانکدار مرکزی تروریسم در سطح جهانی می بایست موضع قاطع تری اتخاذ کنند. آنها گفتند سفارتها و سازمانهای پوششی رژیم نقش شاخه های آن برای انجام عملیات تروریستی در سراسر جهان را ایفاء میکنند. عنوان این کنفرانس «تروریسم رژیم ایران- سفارت‌های رژیم را ببندید و مأموران و مزدورانش را اخراج کنید» بود. سخنرانان سرشناس از جمله شامل رودی جولیانی، تام ریج، وزیر سابق امنیت داخلی، ژنرال کیسی، رییس سابق ستاد ارتش آمریکا، جان رود معاون سابق وزیر دفاع در امور سیاسی، رابرت جوزف معاون سابق وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحاتی در این کنفرانس سخنرانی کردند.
دهها قانونگذار از سراسر دنیا از جمله تعداد زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در این جلسه شرکت کردند. سخنران اصلی برنامه، خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران به انبوه حامیان خود که روی خط بودند گفت رژیم ضعف خود را با توسل به تروریسم مخفی میکند. جامعه جهانی می بایست قاطع علیه رژیم عمل کند چرا که استمالت آنرا تشجیع میکند.

گردهمایی جهانی ایران آزاد در رسانه های جهان