مورنینگ استار: اعتصاب کارگران یک تحول جدی ناشی از بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی است.

مورنینگ استار:‌ پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی و نیز میادین گازی انبوه در عسلویه در خلیج فارس به این اعتصابات پیوسته اند.

بدنبال اعتصاب گسترده کارگران پالایشگاههای ایران، روزنامه مورنینگ استار لندن نوشت: در ایران هزاران نفر از کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب زده اند. در یک تحول جدی که ناشی از بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی در ایران است، کارگران پروژه های ثابت در طیف گسترده یی از میادین نفتی و شرکتهای پتروشیمی و میادین گازی در خوزستان روز شنبه دست به اعتصاب زدند و به شهرها و شهرستان های خود بازگشتند تا زمانی که به مطالباتشان پاسخ داده شود.
ایمنی در کار و شرایط رقت بار کارگران در پروژه ها بخوبی مستند شده است:‌ ابراهیم عرب زاده یک کارگر پیمانی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر هفته گذشته براثر گرمازدگی در دمایی که در برخی نقاط به ۶۰درجه سانتی گراد می رسید فوت کرد.
شکایات مداوم کارگران شامل شرایط وخیم فقر و محرومیت و حقوق پرداخت نشده و دستمزدهای معوقه و وضعیت بد مسکن وبی توجهی به مطالبات آنهاست
تعدادی از پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی و نیز میادین گازی انبوه در عسلویه در خلیج فارس به این اعتصابات پیوسته اند.مورنینگ استار ۱۲مرداد۹۹