نمایندگان جوامع حامیان مقاومت ایران در کشور بلژیک در مراسم سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی کردند.

افسانه نجیب- بلژیک
پنجاه و شش سال پیش،  سه بزرگمرد آزاده تاریخ معاصر ایران،  محمد حنیف‌نژاد،  سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان،  در تأسیس سازمان مجاهدین،  آنچه را که منسوخ و استثماری بود به‌ دور انداختند و اندیشه‌های پیشرو، بالنده و رهایی بخش را جایگزین روشهای ارتجاعی و استثماری کردند. بدینسان سازمان مجاهدین در شورش علیه واپسگرایی و بن بست و آفرینش،  دنیای نو بنیان‌گذاری شد.
سازمان پیشرو و دموکراتیک مجاهدین خلق ایران بود که زنان را بعنوان نیروی تغییر شناسایی کرده و در صف اول مبارزه برای رهایی قرار داد. این بسیار ارزنده و قابل افتخار است که مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی مسلمان و معتقد به حجاب اسلامی،  خود اولین کسانی هستند که در جبهه انتخاب آزادانه حجاب و درکنار زنانی که به حجاب اسلامی ، اعتقاد ندارند ایستاده‌اند و با تمام وجود، حق  انتخاب آزادانه حجاب را برای زنان ایرانی محترم شمرده و می‌شمارند.
کارنامه پر افتخار ۵۶ سال مبارزه و ایستادگی، این سازمان را به محوری ترین سازمان در بزرگترین و ماندگارترین ائتلاف سیاسی ایرانیان برای تحقق دموکراسی، یعنی شورای ملی مقاومت تبدیل می نماید و آن را در قالب یک آلترناتیو دموکراتیک برای دیکتاتوری حاکم به منصه ظهور می‌رساند.
سروش ابوطالبی:
بعنوان یک جوون ایرانی وقتی اخبار داخل ایران رو میشنوم قلبم پر از درد میشه که چرا باید در چنین کشور ثروتمندی مردم ما در فقر و بدبختی زندگی کنن؟ چرا باید کرونا ۱۰۰ هزار نفر رو بکشه چون رژیم هیچ پولی برای درمان مردم خرج نمیکنه؟ چرا باید بچه های کوچیک ما بجای درس خوندن توی خیابونا کار کنن؟ چرا باید نابغه ها و جوونای با استعداد ما در زندانها باشن؟
این اخبار ناامید کننده بنظر میاد. اینهمه ظلم، اینهمه بیعدالتی، اینهمه فقر و بدبختی مردم ولی درست توی همین نقطه سازمان مجاهدین بعنوان سازمانی که با ناامیدی و تسلیم میجنگه مثل خورشید میدرخشه. هیچوقت نا امید نمیشه، هیچوقت تسلیم نمیشه، همیشه میجنگه و به تغییر اوضاع باور داره. به همین دلیله که در سخنرانیهای امروز همه از مجاهدین بعنوان یک گنجینه ملی میهنی اسم میبرن. بله گنجینه است، جواهره. هیچ کاری نیست که مجاهدین بگن غیرممکنه. بر عکس همیشه با شعار میتوان و باید خواهر مریم هر غیرممکنی رو ممکن میکنن. سرنگونی هم بدست مجاهدین ممکن میشه.
اگر مجاهدین و کانون های شورشی نبودن، راه نجاتی از هرج و مرج ایجاد شده توسط ملاها وجود نداشت. اما مجاهدین هستن و به همه ما امید و انگیزه میدن. انگیزه میدن که میتوان و باید آزادی واقعی رو به ایران باز آورد، میتوان و باید قیام کرد و ملاها رو سرنگون کرد. جوونا میتوان و باید کشور خودشون رو بسازن. وقتی آخوندا سرنگون بشن جهان خواهد دید که ایران آزاد الگویی برای همه دنیا میشه.