قطعنامه دو حزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی

قطعنامه دو حزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی

از انجا که در دوم جولای ۲۰۱۸ دادستانی فدرال بلژیک خنثی شدن یک توطئه تروریستی علیه گردهمایی "ایران آزاد" در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ را که در حمایت از خواست مردم ایران برای آزادی برگزار شده بود، اعلام کرد؛
از آنجا که چندین مقام برجسته دوحزبی سابق دولت آمریکا شامل چند ژنرال بازنشسته، کارمندان کنگره آمریکا و شهروندان آمریکایی در این گردهمایی شرکت داشتند؛
از آنجا که اسدالله اسدی، یک دیپلمات ارشد رژیم ایران مستقر در سفارت ایران در وین پایتخت اتریش در ارتباط با توطئه تروریستی طراحی شده، در حالیکه در آلمان بود، دستگیر شده است؛
از آنجاکه، دیپلمات ایرانی در بلژیک در ارتباط با توطئه تروریستی متهم شده و در آلمان به ”فعالیت بعنوان مامور خارجی و توطئه برای ارتکاب قتل“ متهم شده است؛.
از آنجا که گردهمایی ایران آزاد برای ابراز حمایت از طرح ۱۰ ماده ای پرزیدنت مقاومت ایران خانم مریم رجوی، برای آینده ایران، که خواستار حق جهانی رای دادن، انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد، برابری زنان و مذاهب و ملیتها، سیاست خارجی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و یک ایران غیر اتمی است برگزار شد؛
از آنجا که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸ گفته است: ”رژیم ایران سفارتهای خود را برای پوشش دادن در توطئه حملات تروریستی بکار می برد“ و ”آخرین نمونه آن توطئه ای است که بلژیکی ها خنثی کردند و یک دیپلمات سفارت رژیم ایران در اتریش بخشی از این توطئه برای بمبگذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس بوده است“؛
از آنجا که در ژانویه ۲۰۱۹، اتحادیه اروپا بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم ایران و دو تن از مقاماتش را در رابطه با طرح بمب گذاری و دیگر اعمال تروریستی در ارتباط با بمبگذاری پاریس در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد؛
از آنجا که در اوت ۲۰۱۸، دولت ایالات متحده دو ایرانی را که در خدمت وزارت اطلاعات ایران بوده و تعقیب و مراقبت مخفی در آمریکا علیه دو تن از مسئولین شورای ملی مقاومت ایران با هدف جمع آوری مجموعه ای از اهداف داشته‌اند که طبق شکایت نامه وزارت دادگستری اداره فدرال، می تواند شامل ” ربودن، عضو گیری، سوء استفاده سایبری، یا عملیات دستگیری و کشتن” باشد،
از آنجاکه، مطابق گزارش منتخب فعالیتهای رژیم ایران در اروپا که توسط وزارت خارجه آمریکا در تاریخ ۵ جولای، منتشر شد،”دو ایرانی مأمور رژیم ایران توسط مقامات آلبانی به اتهام تروریسم“ برای بمبگذاری علیه مراسم سال نو هزاران عضو مخالف ایرانی در تیرانا دستگیر شدند؛
از آنجاکه دولت آلبانی در دسامبر ۲۰۱۸، سفیر رژیم ایران غلامحسین محمدی نیا و مصطفی رودکی، نماینده ویژه وزارت اطلاعات در آلبانی برای طراحی و اجرای اعمال تروریستی علیه مخالفین ایرانی و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را اخراج کرد؛
از آنجاکه اخراج سفیر ایران توسط دولت آلبانی یک اقدام مثبت و قدم مهمی است که پیام درستی مبنی بر اینکه هیچ سفارتخانه ایرانی نباید برای طرحهای تروریستی و فعالیت های جاسوسی بر علیه مخالفین بکار گرفته شود؛
از آنجاکه، فعالیتهای شرورانه رژیم ایران در بالکان، به طور خاص در آلبانی، یک تهدید عمده علیه منافع امنیت ملی آمریکاست،
از آنجاکه، مقام وزارت خارجه تاکید کرده، ”همه کشورها در مورد بکار گرفتن سفارتهای رژیم ایران به عنوان پوشش دیپلماتیک برای طراحی حملات تروریستی، هوشیار باشند؛“
از آنجاکه، مقامات ارشد نظامی، قضائی و امنیتی حکومت ایران برای دهه ها دستور نقض وحشتناک حقوق بشر و اعمال تروریستی را یا داده و یا خود به آن عمل کرده اند؛
از آنجاکه مردم ایران از حقوق اولیه آزادی محروم بوده و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده و مخالف دیکتاتوری مذهبی هستند،
از آنجاکه در کنگره ۱۱۵، مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه اچ. آر. ۴۷۴۴ از دولت آمریکا خواستار ”محکوم کردن نقض حقوق بشر علیه مخالفین، شامل قتل عام ۱۹۸۸ و سرکوب تظاهرکنندگان در سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۷ و فشار بر رژیم ایران برای دادن اطلاعات کامل به بستگان شهیدان درمورد محل دفن آنها “، شده است،
بنابرهمه موارد ذکر شده در بالا: کنگره ایالات متحده آمریکا موارد زیر را تصمیم خود اعلام می کند؛
 ۱-حملات تروریستی حمایت شده توسط رزیم ایران در گذشته و حال علیه شهروندان آمریکایی، مقامات آمریکا و مخالفین ایرانی، شامل عملیات ترریستی علیه شرکت کنندگان مخالف ایرانی در گردهمایی "ایران آزاد " درسال ۲۰۱۸در پاریس را محکوم میکند.
۲-به آژانسهای مرتبط با دولت آمریکا فراخوان میدهد که با متحدین اروپایی، شامل کشورهای بالکان کار کنند تا رژیم ایران را بخاطر تخطی از پروتکل های دیپلماتیک مورد حسابرسی قرار دهند.
 همچنین از دولتها میخواهد که از فعالیتهای مخرب هیئت های دیپلماتیک رژیم ایران جلوگیری کنند و به بستن سفارتهای آن منجمله بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی اقدام کنند
۳-کنگره در کنار مردم ایران که به تظاهرات مسالمت آمیز و مشروع خود علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم ادامه میدهند، می ایستد.
۴- کنگره حق مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دمکراتیک غیرمذهبی و غیر اتمی را به رسمیت می شناسد