اسنادی که ملاحظه می کنید، پیامهای رد و بدل شده از طریق اس ام اس بین اسدی و سعدونی در روز ۸ تیر ۹۷و پس از آخرین ملاقات در لوکزامبورگ در ۷ تیر ۹۷ است.

در این پیامها تروریستها ارتباطات خود را برای روز ۹ تیر یعنی روز گردهمایی بزرگ تنظیم میکنند. این پیامها از طرف اسدی با شماره تلفن اتریشی ۰۰۴۳۶۶۰۲۲۲۷۶۸۱ و از طرف سعدونی از طریق مرکز خدمات بلژیکی ۰۰۳۲۰۳۰۱۱۲۰۲۳۲۰۵۰ رد و بدل شده و تاساعتی قبل از دستگیر اسدی ادامه یافته است.

این تماسها به فارسی اما با حروف لاتین نوشته شده است:

سعدونی خطاب به اسدی
سلام دایی
پاسخ اسدی به سعدونی ۸ تیر ۹۹ ساعت ۲۰:۸:۰۳
خوبی؟ بازی نصب شد؟ (بمب راه اندازی شد؟)
پاسخ سعدونی به اسدی
آره بازی نصب شد. بردیم. صبحانه یکشنبه تاپ میزنیم
پاسخ اسدی ساعت ۲۰:۱۳:۲۵
به امید خودش، فقط من فردا ۱۱:۳۰ و ۲۰:۰۰ گیم بازی میکنم. شما هم بیایید همبازی بشیم، حتما
پاسخ سعدونی به اسدی
حتما می آیم پانسیون بازی میکنیم( روی اس ام اس صحبت میکنیم)
پاسخ اسدی به سعدونی ساعت ۲۰:۱۶:۴۵
اکی. خداحافظ
سوال مجدد سعدونی از اسدی
اگر ps نصب نشدبرگردیم خانه ذاکر(بلژیک) یا بریم برای صبحانه
توضیح: Ps مخفف PLAY STATION۴ یک بازی کامپیوتری است که اشاره به بمب است
پاسخ اسدی به سعدونی ۲۰:۱۹:۵۶
همان (ساعت) ۲۰۰ که گیم بازی کردیم معلوم میشه. بای
پاسخ سعدونی به اسدی
باشه دایی
سوال اسدی از سعدونی ۲۰:۲۱:۱۹
اگر نظرتون هست بازی(ساعت) ۲۰را جلوتربکشیم
پاسخ سعدونی
آره بهتره ۱۷۳۰بهتره
پاسخ اسدی ۲۰:۲۴:۱۹
اکی همان ۱۷۳۰ خوبست، تیم شما برآمده (برنده) میشه انشالله، بای
پاسخ سعدونی
اکی فدات، بای
تماس مجدد سعدونی با اسدی روز ۹ تیر ساعت حوالی ۱۱۳۰
سلام ps (بمب) راه انداختیم، میریم که جامو ( جام را) ببریم دایی
پاسخ و سوال مجدد اسدی ساعت ۱۱:۳۴:۴۱
دست درست، فیش تی وی هم وصل شد یا نه؟(سیم بمب وصل شده است یا نه؟)
پاسخ سعدونی به اسدی
آره همه اش جوره (جور است)
پاسخ اسدی به سعدونی ۱۱:۴۱:۱۱
آفرین به شما. پانسیون با خودت نبر. بگذار تو درشکه باشه، من از ساعت ۲ مرتب میرم نظافت تا ساعت ۱۷۳۰( تلفن را با خودت به داخل سالن ویلپنت نبر، در داشبورت ماشین بگذار، من سر میزنم تلفن را چک میکنم)
پاسخ سعدونی به اسدی
اکی من اطراف ۶ میآیم پانسیون( می آیم روی اس ام اس)، محتاج دعا
پاسخ اسدی به سعدونی۱۱:۴۴:۳۰
دست حق به همراهتون
سه پیام بی پاسخ اسدی به سعدونی
بعد از دستگیری سعدونی و نعامی در ساعت ۱۲۳۰
پیام بی پاسخ اول از اسدی به سعدونی ۱۳:۰۶:۴۰
توی زمین بازی پانسیون نرید. بعد از خروج بروید، بروید بعدا بروید پانسیون (در سالن به اس ام اس مراجعه نکنید، بعد از خروج از سالن سراغ اس ام اس بروید)
پیام بی پاسخ دوم از اسدی به سعدونی ۲۰:۴۷:۰۳
خوبی؟ سلامتی؟
پیام بی پاسخ سوم از اسدی به سعدونی ۱۰:۵۳:۲۶ روز یکشنبه ۱۰ تیر
خوبی؟ سلامتی؟
و اینها آخرین تماسهای ثبت شده اسدی است که حدود دوساعت قبل از دستگیری خودش برای سعدونی ارسال شده است.