کنفرانس در کنگره آمریکا: محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و سوختبران بلوچ

 

کنفرانس در کنگره آمریکا ۴۰ نماینده دیگر به امضاکنندگان قطعنامه دو حزبی پیوستند. شمار امضاکنندگان قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا از ۱۱۳ به ۱۵۳ نماینده رسید و رو به افزایش است.

بدنبال قیام مردم سراوان و کشته شدن ۴۰ تن از مردم محروم سیستان و بلوچستان، و بعد از افشای نقض تعهدات رژیم آخوندی در زمینه اتمی و گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه، طی کنفرانسی خواستار حسابرسی از رژیم آخوندی، محکومیت تروریسم آن، حمایت از قیام مردم ایران، و طرح ده ماده ای خانم رجوی و حمایت از یک ایران جمهوری، دمکراتیک، غیر اتمی و مبتنی بر جدائی دین از دولت شدند.

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از کمیته های روابط خارجی، قوای مسلح، امنیت ملی، قضائی، اطلاعات، بودجه و نظارت بر امور دولت بصورت دو حزبی خواستار استمرار سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی شده و دولت آمریکا را از هرگونه امتیاز دادن به رژیم برحذر داشتند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حمایت و پیوستن خودشان را به قطعنامه شماره ۱۱۸ در حمایت از آرمان مردم ایران برای یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم و جدایی دین از دولت و محکومیت نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی رژیم ایران را اعلام کردند. تعداد حامیان این قطعنامه که تنها سه هفته قبل معرفی شده است، اکنون به بیش از ۱۵۰ نماینده از هر دو حزب رسیده و همچنان رو به افزایش است.
نمایندگان منتخب مردم آمریکا با یادآوری حکم دادگاه بلژیک در محکومیت تروریستی دیپلومات رژیم آخوندی و حکم بیست سال زندان برای او خواستار حسابرسی از رژیم آخوندی و توقف ماشین ترور رژیم شدند.

در ابتدای کنفرانس که در روز چهارشنبه برگزار شد، نماینده تام مک کلینتاک، جمهوریخواه، عضو کمیته قضائی و نماینده برد شرمن، دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا سخنرانی کردند.