”ط “ مثل طلسم،” ق “ مثل قیام، ” آ “ مثل آلترناتیو و

وقتی طلسم مماشات شکست و اوباما بعلت سالها باج دهی سیاسی و مالی به ملایان در دنیا بی آبرو و در کشور متبوع مورد سرزنش و سؤال قرار گرفته و دست دراز دوستی او با اوباشان حاکم ایران و حمایت خالصانه اش از جلادان حسابی فاش گردید.....

وقتی خشم و خروش ستم سوز مردم داغدار از جور و ظلم ملایان در قیام غرورآفرین دیماه، سراسر ایران را یکشبه پیمود و اوهام خادمان خیانتکار ـ مثلا وطنی یا خارجی ـ محض بازسازی جلاد جدیدی از جنس خمینی با یا بی عمامه یکسره بر باد رفت.....
وقتی پس از چهل سال آزگار تحمل رنج، آوارگی، فداکاری و فعالیت سیاسی مجاهدین در گوشه کنار جهان و اکنون نیز در تیرانا و بویژه مقاومت خونبار و بی همتای اشرفیان در اشرف، لیبرتی و به انگیزه آنها در زندانها، بر پیکر فرتوت رژیم جهل و جنایت، سرگیجه مرگ چنان آوار گردید که انواع مهره های درشت و ریز رژیم نیز به ناچار از” عدم نابودی“، فعالیت، حضور و نفوذ ” مجاهدین “ سوز و گداز سرداده و گزیدگی خود را از حمایتهای مردمی داخل و بین المللی از آنان بزبان اشهد تکرار نمودند.....
آنوقت... در چنین شرایط حاد جاری که طوفان ” مرگ ظالمان “ چون تندر مرگبار، ریشه های فاسد بنیادگرایی دینی را از اعماق هزار و چهارصد ساله برکنده و فرهنگ آخوندیسم حاکم را برای ابد مدفون خواهد ساخت، دلالان سیاسی ـ ولایی و دسته ” لابیان“ مطرود را هم که کنار بگذاریم، سهامدارانی از مدرک و مارکداران وطنی فرنگ نشین نیز در اقسام دسته و گروه یا چند نفری بنام آزادی و دموکراسی اما ” همه با هم از نوع خمینی“ هر از چند گاهی گردهم آمده محفلی برپا میدارند تا با طرح خود در نقش آلترناتیو اگر شد در آشفته بازار فرنگ شاید از نمد پوسیده و زهواردررفته رژیم، کلاهی برای خود بدوزند.
مجاهدین با اعتقاد به اصل سرنگونی تمام عیار رژیم بنیادگرای اسلامی و عمل انقلابی ـ سیاسی بی وقفه برای برقراری حکومتی سکولار و احقاق دموکراسی و آزادی تمام عیار پایدار در ایران، همواره از حضور و همکاری همه احزاب، گروه ها و افراد معتقد به اصول و موازین بالا برای تقویت جبهه همبستگی و حذف هرچه سریعتر قاتلان مردم ایران از میهن دربند، صمیمانه استقبال و دعوت نموده و مینمایند.
شرایط سیاسی جاری جهان و تداوم قیام ایران، فرصت گرانبهایی برای هر ایرانی شریف میهن پرست با هر اعتقاد مذهبی یا بی آن و همه باورها و گرایشات گوناگون است تا در طلوع قریب ستاره سعد تاریخ نوین ایران، نقشی مؤثر ایفا نمایند. حضور در گردهمآیی بزرگ امسال مقاومت به ویژه گامی عمیقا مؤثر و سرنوشت ساز در تحقق این آرزو و هدف شکوهمند متعالی خواهد بود.