نقلست که درویشی در آن میان ازو پرسید که عشق چیست؟
 گفت: امروز بینی و فردا و پس فردا.
 آن روزش بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به باد بردادند. یعنی عشق اینست.
(تذکره الاولیا. ذکر منصور حلاج)

رژیم "جمهورى اسلامى ایران" تحت رهبرى ولایت‌فقیه خامنه‌ای و ریاست جمهورى حسن روحانى، با سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و قضاییه و ... یعنى با تمامى دستگاه اختناق و سرکوب حکومتى قصد اتمام اشغال ایران و تحویل دادن آن به صاحبان اصلى یعنى مردم ایران را ندارند!
این یک زمینه‌ی بدیهى سیاست در ایران امروز هست! این واقعیت زمان ماست! حضرات بوى تعفن مرداب نیستند که به بادى بروند. اگر می‌خواهند که بمانند، اسباب و هزینه‌ی آن را محاسبه کرده و بر اساس ماکیاولیسم مطلق فقط براى حفظ قدرت دست به هر کارى می‌زنند، اصل برایشان حفظ نظام است! در این راه کوچکترین تخطى را نمی‌تابند، اعلام هم کرده‌اند که این رژیم با هیچکس عهد اخوت نبسته است!
تمامى ارگانهاى حکومتى، تمامى فضاى علنى اجتماعى، تمام ارکان و شئون زندگى اجتماعى از حضور مداوم و مستمر نمایندگان رژیم در امان نیست، از برنامه‌ی کودک در تلویزیون، صحن ورزشگاه‌های کشور تا هر عرصه‌ی علنى که فرض بفرمایید، همه شاهد حضور یک آخوند هست. تزریق مداوم حضور محسوس یک آخوند از سیاست‌های جدى رژیم هست. تأثیر دیالکتیکى قضیه هم این است که در قیام دی‌ماه، مراکز غنی‌سازی آخوند در ده‌ها نقطه‌ی کشور هدف خشم جوانان معترض شد.
اعدام ناجوانمردانه محمد ثلاث درویش زندانى، آخرین جنایت ضد بشرى این حکومت نخواهد بود. هیچ تحلیل منطقى از ماهیت یا وضعیت رژیم ولایت‌فقیه نمی‌تواند به این استنتاج برسد که این حکومت از اعدام و کشتار دست بردارد. حتى در زمانى که دار الخلیفة ى این حکومت در معرض سقوط باشد، این حکومت توانائى و خواست توقف ماشین اعدام را نخواهد داشت.
نفى کامل رژیم آخوندى جز با نفى کامل مجازات اعدام محقق نخواهد شد. این واقعیت بسیار محسوسى هست که نفى مجازات اعدام تنها از عهده‌ی نیروهاى برمی‌آید که به روند دموکراسى در ایران اعتقاد عملى دارند و درست در همین نقطه هست که مچ مرتجعین و جبار مسلکان باز می‌شود. تک تک نیروهاى سپهر سیاسى ایران باید به نفى تمام و کمال مجازات اعدام پای بند باشند. این پیش شرط اصلى نفى شکنجه و دادگاه‌های قرون وسطایی حکومت هست. نیروهاى جبار مسلک، بر اساس ماهیت خود خواستار دخیل کردن نیروهاى نظامى رژیم، از قبیل سرداران ناراضى این دستگاه در پروسه‌ی سیاسى هستند و به موازات این موضع سخیف از نفى تام و تمام مجازات اعدام هم در میمانند!
نه حضرات نا مبارک حوزه پایمال کردن حق حاکمیت مردم و نه مدعیان دروغین نمی‌توانند از این شاخص گریزى داشته باشند!

نیروهاى رژیم الان می‌خواهند با راندن انظار عمومى به سمت جام جهانى فوتبال و.. از انزجار ملى قتل دولتى محمد ثلاث فرار بکنند!

مقاومت ایران و خانم مریم رجوى بارها بر لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند. مقاومت ایران در راه قرار دادن سران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل محاکمه بین‌المللی، بسیار کوشیده است، مماشاتگران پلید اما هرگز نمی‌گذاشتند که نفى تمام عیار حقوق بشر در ایران مانعى براى تجارت نفت، گاز و .....باشد. اکنون در فرداى قیام کبیر دی‌ماه مردم ایران، در راستاى به گل نشستن کشتى استحاله طلبان و استمالت طلبان، ما فریاد مظلومیت مردم ایران را به گوش فلک خواهیم نشاند. دوران سکوت گذشته است.
ما به خون‌خواهی همه‌ی قربانیان مظلوم این حکومت انسان‌خوار، در تجمع بزرگ پاریس پرچم قیام تا آزادی را بالا خواهیم برد،
شرط عشق چنین باشد!