در برابر رژیم با ما هم‌صدا شوید*

درکنارما

قربانیان رژیم جهل و جنایت
بازماندگان شکنجه‌شدگان و خونین جامگان سربه دار
عزاداران خاوران
دادخواهان کشتارهای سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷
مادران و پدران داغدار چشم به در دوخته و به انتظار نشسته
وابستگان جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای حکومت
زنان و مردان آزادیخواه اسیر و دربند

محرومین از تحصیل
بچه‌های کار بی کفش
کارتن‌خواب‌های ستمدیده
گرسنگان و بی‌خانمانان قبر خواب
مالباختگان و غارت‌شدگان مالی

کارگران و زحمتکشان تهیدست
کشاورزان بی محصول
کامیونداران اعتصابی
بازاریان و اصناف غارت‌شده
کولبران دردمند
آسیب دیدگان اجتماع

فروشندگان چشم و کلیه

معلمین آزاده متحصن
دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل
وکلا، فعالان و کنشگران سیاسی

برعلیه

زندان، شکنجه و اعدام
جنایتکاران حاکم بر ایران
قاتلین بهترین فرزندان میهن
ناقضین حقوق بشر
مجریان قوانین زن‌ستیز
دین‌فروشان ریاکار
آمرین سانسور، شکستن قلم و بریدن زبان
عاملین به قهقرا کشاندن سرزمینمان
غارتگران و چپاولگران سرمایه‌های کشور
حراج‌کنندگان و بر باد دهندگان منابع ملی
ویران کنندگان محیط‌زیست

محتکرین دارو، مواد غذایی و مایحتاج عمومی

مروجین خرافه و خرافه‌پرستی
ستیزه گران بافرهنگ و تاریخ و هنر ایران

سرکوبگران حقوق اقلیت‌های دینی و قومی
رانت‌خواران و دزدان حکومتی
آقازاده‌های مرفه بی‌درد
بی‌خانمانی، بی‌پناهی و نداری

بیانید همه فریاد شویم و هم‌صدا، در برابر رژیم غوغا سالار آخوندی
در کنار کانون‌های شورشی برانداز

برای ایرانی آزاد و آباد

* در واکنش به سلبریتی هنر بندان حکومتی تحت عنوان " در برابر تحریم با ما هم‌صدا شوید"

۲۳ آبان ۱۳۹۷
13.11.2018