۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ در تاریخچه مبارزاتی خلقهای ایران سرفصل نوین با پیامی نوین بود.

انقلاب سراسری مردم ایران را استعمار و ارتجاع نارس سر بریدند. درصورتیکه انقلابی مردمی آغاز شده بود که باید ادامه می‌یافت و مراحل تکاملیش را با پیشتازان واقعی انقلاب به ثمر می‌رساند؛ اما چنین نشد. مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در اعتراض به اینهمه نابسامانی و خیانت به آرمانهای مردم، مقاومتی خونبار را آغاز کردند و در ۳۰ خرداد ۶۰ با فتح خیابانها اعلام کردند که انقلابی نوین باید تا جواب مبارزات تاریخ ایران زمین برای کسب آزادی محقق شود.
پس فتح خیابانها و سمبلیک " هزار خیابان " از ۳۰ خرداد ۶۰ توسط رهبری این مقاومت بنیان گذاشته شد.
پیام هزار خیابان ۳۰ خرداد اینکه توطئه‌های ارتجاع، استعمار در هر زمان و در هر مکان را باید با فتح خیابانها خنثی کرده و به شکست کشاند. این خط مبارزاتی از همان روی کار آورده شدن دستگاه ولایت‌فقیه ادامه داشته است. یکی از جنایبارترین این طوطئه ها در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۳ در پاریس بود که منجر به دستگیری رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و تعداد زیادی از اعضای این مقاومت و مجاهدین، گردید.
جواب این توطئه نابود کننده باز هم هزار خیابان با شعله‌های فروزان و فراوان و در رأسشان شهدای والامقام ندا حسنی و صدیقه مجاوری بود که منجر به شکست کامل این طوطئه بزرگ و همدستی ارتجاع ولایت‌فقیه و مماشاتگران استعماری گردید. این پیام راهگشای هزار خیابان، در مرحله بلوغش به هزار کانون شورشی شکوفا گردید. این کانونها مدیریت و رهبری هزار خیابان را هم در واقع بعهده دارند. به همین دلیل کلیت رژیم استعماری ولایت‌فقیه در بن‌بست و هزار بحران لاعلاج، توسط مقاومت ایران به محاصره درآمده است.
ادامه فتح خیابانها در ۱۵ ژوئن امسال در بلژیک با تظاهراتی شکوهمند در خیابانهای بروکسل (پایتخت سیاسی اروپا) انجام شد که حداقل دو دستاورد بزرگ به همراه داشت:
اول- سازمانیافتگی و نظم و انضباط همه جانبه که با همکاری همگانی و به زیباترین شکل برگزار گردید. آقای اریک داوید حقوق‌دان برجسته بین‌المللی در سخنرانیش در همین گردهمایی گفت: " ... من همواره بسیار تحت تاثیر قدرت سازماندهی شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران قرار می‌گیرم و این نشان می‌دهد آن روزی که این جنبش در ایران به قدرت خواهد رسید که امیدوارم زود باشد، همه توانمندی‌ها برای مدیریت کشوری به بزرگی ایران را دارد. ... ".
اذعان به این سازمانیافتگی، تمامی واقعیت استراتژی براندازانه مقاومت است. چرا که وجود این سازمانیافتگی قدرتمند درواقع جبران آن " حلقه مفقوده " جنبشهای تاریخ مبارزاتی ایران زمین است که اکنون توسط کانونهای شورشی در داخل و فتح خیابانها در داخل و خارج ایران ادامه می‌یابد. چه زیباست این پیوند مبارک فتح هزار خیابان داخل و خارج ایران.
همزمان با تظاهرات قدرتمند در بروکسل، فتح خیابان‌های تهران با بازنشستگان سراسر کشور و دیگر تظاهراتها در داخل، این پیوند در شرایط نوین، رقم زده شد. نکته قابل توجه و بسیار مهم تظاهرات بازنشستگان در تهران شعار جدید " جنگ‌افروزی تمام کن، فکری به حال ما کن " بود که خواسته ۴۰ ساله مقاومت ایران را در این شرایط حساس و سرنوشت ساز فریاد می‌زدند. این شعار همزمان با انفجار نفتکشهای خارجی در آبهای خلیج فارس و پرتاب موشک به سفارت و مقرهای نظامی امریکا در بغداد و فرودگاههای عربستان از طرف نیروهای نیابتی و حمله مستقیم و نه نیابتی به پهپادهای امریکایی در بالای آبهای بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران بود که خود این کارهای تحریک‌آمیز رژیم ایران مفهوم آن شعار بازنشستگان البته با افکار جوان و برانداز رابخوبی توصیف می‌کند.
دوم – عملکرد متحد و سازمانیافته اشرف نشانها و حامیان این مقاومت در طول فتح هزار خیابان تا پایانش از یک طرف و حضور گسترده جوانان در این گردهم آیی شکوهمند از طرفی دیگر بود که به نظر هر بیننده‌ای در این برهه زمانی بی‌نظیر بود.
در همین راستای عملیات هزار خیابان، ۲۱ ژوئن هم تظاهرات بزرگ با فتح خیابانهای واشنگتن برگزار گردید. تظاهران امریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. چون در همان کشوری است که در سال ۲۰۰۳ امریکا در یک بندوبست کثیف با رژیم ولایت‌فقیه ایران، تمامی پایگاههای ارتش آزادیبخش ملی ایران را بمباران کرد و بعد از آن و از همه مهمتر امریکا در رأس یک ائتلاف جهانی به قرارداد آتش‌بس منعقده با مجاهدین خیانت کردند و ضمن تقدیم دودستی عراق به ولایت‌فقیه، حفاظت نیروی سازمانیافته و برانداز سیستم ولایت‌فقیه را نیز به دست ایادی جنایتکار حکومت ایران سپردند و...
حال مقاومت ایران تمامی این طوطئه های کثیف و مماشاتگرانه را درهم شکستند و در ۲۱ ژوئن در مقابل وزارت خارجه و کاخ سفید همان امریکا، رژه براندازی حکومت ولایی ایران را به نمایش گذاشتند.
 و این " صفی است تا تهران ".