ما دلخوشیم به بردوش کشیدن کوله رنج تا بیاسایند مردم (م. شوق)

مقاومت ایران در راستا و هماهنگ با جنبش‌های بزرگی است که تاریخ را می سازند... ۴۰ سال مبارزه شما ۴۰ سال شکست برای رژیم (ایران) است... این چهل سال از ۳۰ خرداد ۶۰ شروع شد." (خانم راما یاد، وزیر سابق حقوق بشر فرانسه، ۳۱ خرداد برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ در کنفرانس بین المللی ارتباط زنده با ۲۰۰۰نقطه در کشورهای مختلف و اشرف ۳ در آلبانی)
در صفحه سیاسی ایران، فصلی نوین، انقلابی نوین و دموکراتیک، برای اولین بار در مسیر باز شدن و گل دادن است. نوین به این خاطر که دیکتاتوری سلطنتی با عزم میلیونی خلقهای ایران برای همیشه به زباله‌دان دیکتاتورها و فاشیستهای تمامیت خواه انداخته شد. اکنون، رزم بی امانی با دیکتاتوری و هیولای ولایت فقیه ادامه دارد. روحانیان طی قرنها دیکتاتوری سلطنتی در ایران زمین را همراهی می کردند. نتیجه و حاصل این همراهیها اینکه بازماندگان سیستم نظام سلطنتی و تمامیت نظام ولایی خمینی علیه این مقاومت بسیج شده اند. آنها بویژه در ضدیت بی محتوا با برگزاری بزرگترین مراسم و کهکشان اینترنتی ۲۷ تیر امسال، پریشانحال و نگران گشته اند. چون قدرت سازماندهی کهکشان اینترنتی امسال در بیش از ۳۰ هزار نقطه اتصال و اوج یابی فعالیت‌های کانونهای شورشی، سرنگونی این حکومت فاسد و سلطنت ولایت فقیه را درچشم انداز نزدیک نشان می دهد.
از برقراری حکومت ولایت فقیه خمینی اندکی نگذشته بود که درگیری بین پیشتازان انقلاب و مرتجعین ضد انقلاب دستگاه خمینی آغاز شد. ادامه جنگ انقلابیون آزادی خواه با ارتجاع حاکم به سرفصل ۳۰ خرداد منجر شد و بقول خانم راما یاد که در بالا اشاره شد: "... این چهل سال (مبارزه) از ۳۰ خرداد ۶۰ شروع شد."
بلی اولین و درخشانترین کهکشان مقاومت ایران هم بعبارتی از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ آغاز گشت.تیری شلیک شد که شفافیت آن مرزبندیهای مبارزاتی را نهادینه کرد و باعث پاکسازی صفوف مبارزه علیه ارتجاع حاکم گردید.
با کهکشان پایه ای ای ۳۰ خرداد ، کهکشانهای مقاومت تا کنون ادامه یافته است که آخرین اش کهکشان عظیم اینترنتی ۲۷ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی هست که روزها ادامه یافت.
هر کهکشانی درهر برهه زمانی اثرات مبارزاتی خاص آن دوران را بر دستگاه جبار و فاسد رژیم ولایی ایران گذاشته است. در سالهای گذشته گردهمایی های حضوری با انبوه جمعیت سرنگونی طلب برای حاکمیت مردمی در ایران برگزار می شد اما امسال ویژگیهای خاص خودش را دارا است:
تلویزیون فاکس نیوز آلبانی۲۸تیر۹۹ در گزارشی از گردهمایی جهانی ایران آزاد گفت: «ایرانیان و حامیان مقاومت ایران اجلاس سالانه ایران آزاد را برگزار کردند. این گردهمایی آنلاین با بیش از ۳۰هزار نقطه اتصال، بیش از ۱۰۰کشور در ۵قاره از جمله ایران و اشرف۳ در آلبانی را به‌هم پیوند داد. در این گردهمایی حدود ۱۰۰۰نفر از مقامات سیاسی، از جمله رهبران سیاسی، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی شرکت کردند و حمایت از خواست مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی برای برای آینده ایران را ارائه کردند ".
ان یک نمونه از صدها انعکاس از چنین اجلاس اینترنتی اعجاب انگیز مقاومت ایران است. جای سوال دارد که چگونه یک مقاومت آنهم در تبعید و بقول خیلی از سیاستمداران آزادیخواه جهانی، قویتر و منسجم تر از یک دولت در حاکمیت عمل می کند.؟!
مجاهدین خلق ایران از همان آغاز بنیانگذاری توسط شهید محمد حنیف نژاد یک اصل را در فرهنگ مبارزاتی اش نهادینه کرد که: "مبارزه یک علم است". بدون این بینش هرگز نمی شد علم مبارزه را در شرایط حساس و بویژه وضعیت کرونایی در سطح جهان به علم تکنولوژی نوین پیوند داد.
پس درود بیکران بر آفرینندگان چنین اجماع جهانی با عظمت که همچون تیری برقلب سیستم ولایت فقیه شلیک شده است.
اسطوره آرش کمانگیر از داستان‌هایی است که در اوستا آمده و در شاهنامه از آرش در چند شعر با سرفرازی نام برده شده است. تیر آرش در آن زمان تیر مرزبندی جغرافیایی بود اما همان تیر، نمود مبارزه شجاعانه علیه ستم اجتماعی شده است. تیر کهکشان امسال هم تیر شفافیت و روشنگری هست که باز مرزبندیها و پاکسازیهای سیاسی و استقلال طلبانه را علیه تمامیت رژیم، استعمار و لابیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران برجسته تر کرد. واکنشهای رژیم و لابیهایش بسیار قابل توجه است چون بوی بی پایگی و سرنگونی حتمی رژیم ایران را در مشامشان حس کرده اند. یک نمونه واکنشها در تلویزیون فارسی زبان "ایران اینتر ناسیونال" است. این تلویزیون بهر دلیلی پخش مختصری از کهکشان عظیم ۲۷ تیر امسال را انعکاس داد که مورد توجه فراوانی هم قرار گرفت. اما از روز بعد تمامیت رژیم با تمامیت لابیهای استعماری اش، جنون آمیز وارد معرکه شدند. جواب خانواده بزرگ مقاومت و رزمندگان ارتش آزادی در اشرف ۳ به همگی آنها یک چیز بیشتر نیست که:
 تیر کهکشان قدرتمند و با عظمت ۲۷ تیر با هزاران تیر مرزبندی و شفاف سازی شلیک شد، بهدف خورد و در مسیر سرنگونی رژیم ولایی ایران اوج تازه ای گرفته است و بس.

من از تخمهٔ نامور آرشم        چو جنگ آورم آتش سرکشم

این رژیم از همه سو در بن‌بست و بحران است. حرف آخر را مردم ایران می‌زنند. سرنوشت را پیشتازان، شورشگران و ارتش آزادی‌ستان می‌نویسند. ما خود نویسندگان سرنوشت خویشتن و خلق و میهنیم (پیام ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲۷، مسعود رجوی۲۱ تیر ۹۹)