هادی محسنی: کارزار همیاری ۲۵، فریاد سرنگونی فرهادهاصدا با یک ندا با درد می آید صدا از آن گلوی نازنین فرهاد می آید فرهاد بود و تیشه را می کوفت بر کوه ستم می گفت بر یورشگران این بیستون نگشته خم... (از م شوق بعد از فریاد فرهاد)

دانشگاه همیاری ۲۵ امسال، ۴ روز از ۱۹ تا بامداد ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۸ تا بامداد۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، کلاس فشرده ای راارائه کرد آموزشهای آن کلاس را تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، باید فهمید وبا جان و دل به آن عمل کرد. برای انجام و ادامه آن قطعا باید امتحان داد. امتحانش نیز از جمله پایداری در آرمان آزادی، پایداری در حمایت از کانونهای شورشی می باشد. پایداری در لبیک به پیامهای فرهادها و بهنام ها در امید به پیروزی و درهم شکستن ستون فقرات تمامیت حکومت ایران.
این ترم فشرده دانشگاه همیاری، با پیامهای انگیزاننده نسلی برخوردار شد که حداقل دو پیام داشت: ۱- قیام خلق ایران در چشم انداز نزدیک است. ۲ - هم قسم شدن تمامی خانواده کبیر مقاومت با ساده ترین و قابل فهم ترین بیانات، فریادها و پیام ها در مسیر آرمان آزادی برای سرنگونی سیستم ولایت فقیه .
در روز اول همیاری، آقای مهدی ابریشمچی مسئول کمیسیون صلح شورایملی مقاومت، مهمان برنامه بود. در طول برنامه سیما و صحبتهای روشنگرانه ایشان ناگهان فریادی برخاست که: " به امید پیروزی برادر شریف (آقای ابریشمچی)، ریه ها یم اجازه نمیده خوب صحبت کنم. ماهانه ۲۰۰ هزار تومان می پردازم. سلامم را به برادر مسعود رجوی و... برسانید ... ." آنوقت برادر شریف هم گفت: "... کاش پیشت بودم و ریه هایم را تقدیم ات می کردم و...". (قریب به مضمون). این صدای فرهاد از ایران بود. فریاد سرنگونی. این خروش فرهاد در همیاری ۲۵ درواقع صدای انفجار بمب سرنگونی تمامیت حکومت ولایت فقیه در ایران بود. این صدای فرهاد است صدای سرنگونی و امید پیروزی.
باصدای فرهاد، معنی واقعی فریاد هم روشن شد. فریاد، بستگی به کلمه، محتوای آن و شرایطی است که آن کلمه بیان می شود. فرهاد کلمه فریاد را با ریه های درگیر ویروس کرونا در ایران معنی کرد. فرهاد به خاطر بیماری به سختی می گفت: " به امید پبروزی انشاالله...". همه پیامها و فریادها نوید براندازی و سرنگونی کرونای ولایت نجس، نحس و کثیف ولایت فقیه در ایران را می دادند. آنان با استواری و خشم فروخورده علیه رژیم ایران خودشان را عضو کانونهای شورشی معرفی می کردند.
اما در روزچهارم و پایانی شورش همیاری، فریادی دیگر در جواب فریاد فرهاد و فرهادها برخاست.
او بهنام فرزند قله پرشور دماوند بود. قطعا قله همیشه سرفراز دماوند وطن را در نوردیده بود که فریاد فرهاد را در اوج شکوه و تاثیرگذاری و شورش انگیز، سر می داد.
بهنام از ایران خطاب به مجریان و مهمانان دانشگاه سیمای آزادی گفت: "شما امید زندگی را یه ما برگرداندید. شما امید آزادی ملت ایران هستید." بهنام علیه رژیم فریاد می کشید: " ملت مارو به بدبختی نشوندید. کف خیابان تکلیفمون رابا شما (رژیم)روشن می کنیم.لعنت بر مماشاتگران.
( اینا) انقلاب را سرقت کردند. ویروس کرونا را به جونمون انداختند عمدی."
بهنام فریاد فرهادگونه و جانسوزی داشت که همزمان بسیار هم انگیزاننده بود. او در ادامه پپام انقلابی اش گفت: "الا ن و همین الان شعری و... اگه اجاره میدین بگم: "باید بفهمیم من و تو، یه حلقه مفقوده داریم، برای یافتنش باید به پای اون جون بزاریم، میدونی ان حلقه مفقوده چیه؟: آزادی، آزادی، خدا شاهده آزادی.
آری، بهنام از امتحان نهایی دانشگاه همیاری چه سرفراز قبولی گرفت. قبولی از خلق ایران و رهبری پاک باز انقلاب نوین ایران. ما خانواده بزرگ مقاومت با فرهاد ها و بهنام و بهنام ها در روز چهارم آموزش رزم همیاری سیمای آزادی علیه سیستم فاسد و ضد بشری ولایت فقیه هم قسم شدیم این هم قسمی را هم بهنام در قسمتی از بیانیه شورشی اش اینگونه فریاد زد: "ما همه باهم هستیم ملت بی شکستیم، خوب می دونند آخوندا، تجارت نفت و خون زدوبند آخونداست. ما همه با هم هستیم، لباس رزم بپوشیم، عاشق ایران هستیم، عاشق ایران هستیم. و ...(نکاتی از لابلای خروش بهنام انتخاب شد)

آری در گذر تاریخ که فریادها با سرکوب پاسخ داده میشود بودند و هستند افراد و نسلهایی که بدون توجه به شدت سرکوب ، نسلی را می شورانند. اکنون شورش این نسل و پیام سرنگونی آنها در شرایطی هست که پیشگامان کانونهای شورشی از دیوارهای بتونی اختناق ولایت فقیهی عبور کرده اند. نتیجه عمل این کانونهای شورشی بود که ما رژه آشکار و علنی شورشیان جدید را در همیاری ۲۵ شاهد بودیم.
تمامی این تماسها در آن ترم فشرده دانشگاه همیاری، پتکی ویرانگر بر ارزشهای استبدگونه دوران دیکتاتوری شیخ و شاه بود. آخر مگر "شاه سایه خدا با ولی فقیه نماینده خدا و امام زمان" فرق کیفی دارند.؟ جواب نه به آن را در تماسهای بی سابقه هموطنان، در آن ۴ روز تاریخی دانشگاه همیاری ، شنیدیم و عمیقا فهم کردیم..
یک دختر شورشی از یکی از شهرهای ایران می گفت: من شما را نمی شناختم. از بس (رژیم) تبلیغ علیه شما می کند که ما گمراه می شویم. الان من یک شورشی شده ام و... ". (قریب به مضمون)
درس مهم دیگر این تماسها با الهام از پیام آن دختر شورشی اینکه: شکاف بسیار گسترده این نسل شورشی با نسلهای آلوده به ارتجاع و استبداد مذهبی آشکار گردید. تمامی پیامها گویای شکوفایی استراتژی سرنگونی و استراتژی مردمی "کس نخارد" رهبری انقلاب نوین مردم ایران است.
 در تاریخ مبارزاتی خلقهای جهان استقلال مالی استقلای سیاسی را تضمین و درواقع بیمه می کند. این همیاری هم مثل ۲۴ همیاری گذشته بیمه نامه همان استقلال سیاسی هست. هر فرد، جریان و دولتی هم آن را می فهمند. این تماسها بیمه نامه همین استقلال و پاسخ فرهادها است که با آن فریاد راهگشا خطاب به مسئول کمیسیون صلح شورایملی مقاومت ایران گفت "برادر شریف به امید پیروزی".
"پیام اصلی:
جوهر این تماس‌ها، امضای مسؤلیتی ملی، تاریخی و انسانی در دفتر تاریخچهٔ مبارزه مقاومت ایران است. امضا و دینی برای وفای به پیمان با خلقی مشتاق و آرزومند رهایی، با شهیدان والاتبار پایداری ۴۲ساله در مسیر شکوهمند تحقق سپیده‌دم خجستهٔ آزادی در ایران‌زمین (سایت مجاهد ۲۳ دی ۱۳۹۹)".