اخطار ژنرال مایکل فلین به رژیم ایران

شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید:... درمورد سوالاتی که روز دوشنبه در رابطه با شلیک موشک توسط رژیم ایران وجود داشت، و حمله به یک کشتی می خواهم از مشاور امنیت ملی ژنرال مایکل فلین بخواهم که آخرین خبرها در این رابطه را در اختیار شما قرار دهند.

ژنرال مایکل فلین: اقدامات اخیر رژیم ایران در پرتاب موشک بالستیکی و حمله علیه یک کشتی نیروی دریایی سعودی توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران تاکیدی است بر این که برای جامعه بین المللی این امر باید درکنار تمامی رفتارهای بی ثبات کننده این رژیم در سراسر خاورمیانه روشن باشد.
پرتاب اخیر موشک بالستیکی همچنین در سرپیچی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می باشد، که از رژیم ایران خواسته است هیچ فعالیتی دررابطه با طراحی موشکهای دارای قابلیت حمل تسلیحات نزند ازجمله از چنین تکنولوژیهایی برای موشک های بالستیکی استفاده نکند.
 اینها بخشی از مجموعه ای از حوادثی است که در ۶ ماه گذشته صورت گرفته است نیروهای حوثی که رژیم ایران تسلیح کرده و آموزش داده است یک کشتی اماراتی و سعودی را مورد حمله قرار داده و کشتی های نیروی دریایی آمریکا و متحدان را که از دریای سرخ عبور می کنند تهدید می کنند.
 دراین ها و فعالیت های مشابه رژیم ایران، آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه را کماکان تهدید می کند، دولت اوباما نتوانست پاسخ مناسب به رفتار شریرانه تهران از جمله انتقال تسیلحات، حمایت از تروریسم و سایر نقض معیارهای بین المللی بدهد.
دولت ترامپ چنین اعمالی توسط رژیم تهران را با تاکید بر امنیت، شکوفایی و ثبات در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن که جان آمریکایی را به خطر می اندازد، محکوم میکند.
رئیس جمهور تراماپ شدیداً توافقنامه های مختلفی را که میان رژیم ایران و دولت اوباما رسیده اند مورد انتقاد قرار داده است، این درحالی است که سازمان ملل ضعیف و غیر کارا عمل کرده است.
بجای سپاسگزار بودن از آمریکا و توافقات آن، رژیم ایران اکنون گستاخ شده است. از امروز ببعد ما به رژیم ایران هشدار می دهیم.
سی ان ان ۱۳ بهمن ۹۵