روزنامه وال استریت در مطلبی با عنوان «توهم توافق اتمی با رژیم ایران» نوشت: دونالد ترامپ نیاز به طرحی دارد که بطور علنی و غیرعلنی با استفاده از قدرت اقتصادی, مالی, سیاسی, دیپلماتیک, سایبری و نظامی, تهدید (رژیم) ایران را واژگون ساخته و این تهدید را عقب براند.

مارک دبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسیها در این مقاله نوشت: به گفته خامنه‌ای حکومت وی در جریان قیام دمکراتیک سال ۱۳۸۸ در ”لبه پرتگاه ” بوده است. ترامپ باید نشان بدهد که این واقعیت را درک می‌کند و این پیام را به میلیونها تن از مردم ایران که این رژیم را خوار و تحقیر میکنند، بدهد به آنها کمک خواهد کرد تا (خامنه‌ای) از لبه پرتگاه به پائین پرتاب کنند.
وال استریت ژورنال افزود: دولت ترامپ باید با کمک کنگره، نظام تحریم ها را علیه تروریسم رژیم ایران, توسعه موشکهای بالستیکی, نقض حقوق بشر, جنایات جنگی و فعالیتهای بی ثبات کننده این رژیم در خاورمیانه، احیا کند. این تحریمها باید بطور مشخص سپاه پاسداران هدف قرار دهند چرا که این ارگان نقاط استراتژیکی اقتصاد ایران را در دست دارد.
وال استریت ژورنال - ۲ فروردین ۹۶