گرامیداشت سالگرد قیام دی‌ماه ۹۶مردم ایران در کانادا، استرالیا، سوئد و اتریش

 

 

هموطنان آزاده و اشرف نشانها در کانادا، استرالیا، سوئد و اتریش در سالگرد قیام دی‌ماه ۹۶ باردیگر خواستهای مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی و آزادی و رهایی مردم ایران را به اطلاع شهروندان این کشورها رساندند.

تورنتو - کانادا

سیدنی - استرالیا

روز شنبه ۱۲ ژانویه ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت و مجاهدین خلق ایران در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از لیست گذاری تروریستی ارگانهای اطلاعاتی رژیم ملایان در سیدنی استرالیا آکسیونی برگزار نمودند .
تظاهرکنندگان ایرانی از تصمیمات جدید اتحادیه اروپا در لیست گذاری بخشی از دستگاه گشتاپوی وزارت اطلاعات آخوندی و همچنین علیه سرکوب آزادی‌ها در داخل کشور,در محل تان‌هال سیدنی به افشاگری علیه رژیم پرداختند .
در این تظاهرات دکتر علی زاهدی مسئول انجمن پزشکان و متخصصان ایرانی و آقای سیروس سارنگ رییس انجمن ایرانیان پناهنده در استرالیا، طی سخنانی عملیات تروریستی برون‌مرزی ناکام توسط رژیم بنیادگرای آخوندی علیه آلترناتیو خود را محکوم نمودند و از دولت استرالیا خواستار بستن سفارت رژیم در استرالیا و اخراج مأموران بدنام اطلاعات تروریستی آخوندی شدند.
هم‌وطنان آزاده خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند و خشم و نفرت خود را از رژیم ضدبشری آخوندی بخاطر نقض مستمر حقوق بشر در ایران ابراز کردند. این تظاهرات از سوی انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشردر ایران، در سیدنی استرالیا برگزارشد.

مالمو- سوئد

 

وین - اتریش