اعدام اثر رضا اولیا


جاوید دهقان فعال سیاسی امروز در بلوچستان به دار کشیده شد.

در کردستان و بلوچستان فعالان مدنی و سیاسی به جرم مبارزه در دفاع از حق دستگیر میشوند و با اتهامات کذب در دادگاههای اسلامی ضدبشری خامنه‌ای به اعدام محکوم میشوند.

این جنایات هر روزه است.

علیه این جنایات با بلوچستان و کردستان هم‌صدا شویم.