اجلاس بین‌المللی روز جهانی زن در پاریس و حضور شخصیت‌های سیاسی زن از ۲۸کشور جهان - سخنرانی خانم مریم رجوی

2024-03-08 23:37:00

نیویورک - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - ۲۸شهریور

2023-09-19 21:47:00

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک

2023-09-15 13:43:00

کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از دو مجلس - ایران یکسال بعداز شروع قیام به سوی جمهوری دموکراتیک

2023-09-14 11:17:00

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

2023-07-12 15:51:00

تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در بروکسل - سخنرانیهای ابوالقاسم رضایی، گیسو شاکری و دلارام دشتی

2023-03-24 15:40:00

دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ با شعار نه شاه نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

2023-02-18 09:07:00

تظاهرات و راهپیمایی در مونیخ، همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ نه شاه، نه شیخ پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

2023-02-17 21:51:00

تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در مونیخ _ نه شاه، نه شیخ ـ پیش بسوی جمهوری دموکراتیک

2023-02-17 11:27:00

تورنتو - کانادا، راهپیمایی هموطنان و یاران شورشگر در دمای ۷ درجه زیرصفر با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، چه رهبرودموکراسی آزادی با مریم رجوی

2023-02-05 23:16:00

واشنگتن - تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

2022-12-18 09:59:00

تظاهرات یاران شورشگر و هواداران مجاهدین در واشنگتن، ونکوور، تورنتو، اسلو، یوتوبوری، دالاس، هایدلبرگ، وین، زوریخ - محکومیت اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد

2022-12-13 23:43:00

لاهه - مقابل پارلمان هلند بزرگداشت شهیدان قیام با حضور ژان اپینگ نماینده پارلمان

2022-12-04 22:48:00

واشینگتن - مقابل کنگره آمریکا، بزرگداشت شهیدان قیام سراسری

2022-12-06 23:19:00

واشینگتن مقابل کنگره آمریکا و اسلو مقابل پارلمان نروژ - تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

2022-11-08 23:57:00

تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، مونیخ و رم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

2022-11-07 23:07:00

تظاهرات ایرانیان‌آزاده، یاران شورشگر در واشینگتن، تورنتو، رم و بخارست ـ همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، فراخوان به محاکمه رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

2022-09-26 11:44:00

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو، یوتوبوری، بروکسل و اشتوتگارت:‌ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

2022-08-29 09:38:00

تظاهرات یاران شورشگر در ژنو در سوئیس، یوتوبوری در سوئد، و آرهوس در دانمارک ـ فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد ۶۷،

2022-08-22 09:25:00

تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا و تورنتو در کانادا و اسلو در نروژ ـ فراخوان به محاکمه جلاد ۶۷ ایراهیم رئیسی

2022-08-22 01:39:00

Page 1 of 307, showing 20 record(s) out of 6,123 total