تظاهرات و راهپیمایی در مونیخ، همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ نه شاه، نه شیخ پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

2023-02-17 21:51:00

تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در مونیخ _ نه شاه، نه شیخ ـ پیش بسوی جمهوری دموکراتیک

2023-02-17 11:27:00

تورنتو - کانادا، راهپیمایی هموطنان و یاران شورشگر در دمای ۷ درجه زیرصفر با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، چه رهبرودموکراسی آزادی با مریم رجوی

2023-02-05 23:16:00

واشنگتن - تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

2022-12-18 09:59:00

تظاهرات یاران شورشگر و هواداران مجاهدین در واشنگتن، ونکوور، تورنتو، اسلو، یوتوبوری، دالاس، هایدلبرگ، وین، زوریخ - محکومیت اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد

2022-12-13 23:43:00

لاهه - مقابل پارلمان هلند بزرگداشت شهیدان قیام با حضور ژان اپینگ نماینده پارلمان

2022-12-04 22:48:00

واشینگتن - مقابل کنگره آمریکا، بزرگداشت شهیدان قیام سراسری

2022-12-06 23:19:00

واشینگتن مقابل کنگره آمریکا و اسلو مقابل پارلمان نروژ - تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

2022-11-08 23:57:00

تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، مونیخ و رم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

2022-11-07 23:07:00

تظاهرات ایرانیان‌آزاده، یاران شورشگر در واشینگتن، تورنتو، رم و بخارست ـ همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، فراخوان به محاکمه رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

2022-09-26 11:44:00

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو، یوتوبوری، بروکسل و اشتوتگارت:‌ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

2022-08-29 09:38:00

تظاهرات یاران شورشگر در ژنو در سوئیس، یوتوبوری در سوئد، و آرهوس در دانمارک ـ فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد ۶۷،

2022-08-22 09:25:00

تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا و تورنتو در کانادا و اسلو در نروژ ـ فراخوان به محاکمه جلاد ۶۷ ایراهیم رئیسی

2022-08-22 01:39:00

تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین

2022-07-23 14:45:00

تظاهرات ایرانیان آزاده، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم

2022-06-13 16:25:00

وین ـ تظاهرات ایرانیان آزاده فراخوان به ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد

2022-06-12 15:34:00

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو، سیدنی ، اشتوتگارت و مونیخ

2022-05-23 23:14:00

تظاهرات یاران شورشگر در هلند، اتریش، سوئد و رومانی در حمایت از قیام مردم ایران

2022-05-23 23:44:00

تظاهرات یاران شورشگر، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در هامبورگ آلمان، آرهوس دانمارک و سیدنی استرالیا در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

2022-05-18 18:56:00

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در استکهلم

2022-05-04 00:43:00

Page 1 of 306, showing 20 record(s) out of 6,116 total