تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین

2022-07-23 14:45:00

تظاهرات ایرانیان آزاده، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم

2022-06-13 16:25:00

وین ـ تظاهرات ایرانیان آزاده فراخوان به ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد

2022-06-12 15:34:00

تظاهرات یاران شورشگر در اسلو، سیدنی ، اشتوتگارت و مونیخ

2022-05-23 23:14:00

تظاهرات یاران شورشگر در هلند، اتریش، سوئد و رومانی در حمایت از قیام مردم ایران

2022-05-23 23:44:00

تظاهرات یاران شورشگر، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در هامبورگ آلمان، آرهوس دانمارک و سیدنی استرالیا در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

2022-05-18 18:56:00

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در استکهلم

2022-05-04 00:43:00

تظاهرات هواداران مجاهدین خلق ایران در استکهلم و مونترال

2022-04-25 18:56:00

کارزار جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ - فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در کانادا

2022-04-04 08:52:00

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در بروکسل در مقابل سفارت آمریکا

2022-03-25 12:25:00

تظاهرات هواداران مجاهدین در استکهلم، مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری۱ اردیبهشت

2022-04-21 23:47:00

استکهلم - تظاهرات درمقابل دادگاه دژخیم حمید نوری

2022-04-01 22:19:00

گردهمایی در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از هر دو مجلس از تمامی احزاب  در آستانه نوروز

2022-03-15 11:43:00

تظاهرات هواداران مجاهدین و خانواده‌های سربه‌دار در استهکلم همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری

2022-03-31 19:48:00

تظاهرات هواداران مجاهدین و بستگان شهیدان سربه‌دار در استکهلم در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری

2022-03-29 18:49:00

تظاهرات در سوئد - یوتوبری- فراخوان به محاکمه آخوند رئیسی جلاد عامل قتل‌عام مجاهدین در تابستان ۶۷

2022-03-27 09:53:36

تظاهرات در استکهلم- همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

2022-03-24 19:51:00

تظاهرات یاران مقاومت در استکهلم همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

2022-03-22 18:06:00

گرامیداشت دکترمنوچهر هزارخانی در اتاوا

2022-03-22 08:47:00

فراخوان به محاکمه جلاد۶۷ آخوند رئیسی و خامنه‌ای - یوتوبری

2022-03-20 09:06:00

Page 1 of 306, showing 20 record(s) out of 6,103 total