بریفینگ روزانه سخنگویان دبیرکل سازمان ملل متحد و سخنگویان رئیس مجمع عمومی ملل متحد

2009-10-12 07:04:35

جشن ایرانیان آزاده در کشورها و پیامهای تبریک حامیان بین المللی مقاومت

2009-10-11 06:07:42

شماری از نمایندگان پارلمان ایتالیا در جشن هموطنان درمقابل پارلمان ایتالیا شرکت کردند

2009-10-11 05:44:02

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیات همیاری ملل متحد در عراق (یونامی) به مانیتور وضعیت در کمپ اشرف ادامه می دهند

2009-10-11 05:35:31

فراخوان بین المللی قانونگذاران اروپایی برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف

2009-10-11 05:33:14

چند خبر دربارة اعتراضات دانشجویی، کارگری و وضعیت زندانها

2009-10-09 08:41:45

لرزه های سرنگونی در اظهارات پاسداران و شکنجه گران آخوندها

2009-10-09 08:36:17

خانم رجوی از همه اشرفیان و اشرف‌نشانهای اعتصابی در سراسر جهان خواست به اعتصاب غذای خود پایان دهند

2009-10-08 07:07:38

ادامه اعتراضهای مردمی، تشدید اختناق و تعمیق شقه و شکاف در رأس حاکمیت آخوندی

2009-10-07 08:54:43

رئیس کمیته امور اجتماعی، بهداشت و خانواده در شورای اروپا طی بیانیه یی خواستار استقرار یک تیم ناظر ملل متحد دراشرف شد

2009-10-02 11:44:33

کمیته عربی- اسلامی برای دفاع از اشرف، تاسف عمیق خود را از نقض آشکار قوانین توسط دولت عراق ابراز و اعلام کرد

2009-10-02 11:41:35

بیانیه کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در باره انتقال اجباری و قهرآمیز 36گروگان از زندان خالص به محل نامعلوم

2009-10-02 11:14:54

مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از نمایندگان پارلمانها و مجالس سنا در 47 کشور اروپایی و آسیای مرکزی حمله به اشرف را محکوم کرد

2009-10-01 07:46:58

نامة کمیته بین المللی درجستجوی عدالت و کمیته های کشورهای مختلف در حمایت از اشرف

2009-09-30 12:05:47

خانم اینگرید هولتس هوتر، رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد درگذشت

2009-09-27 11:31:06

تجمع خانواده های بازداشت شدگان مقابل بیدادگاه رژیم آخوندها و زندان مخوف اوین

2009-09-22 06:45:28

Page 306 of 306, showing 16 record(s) out of 6,116 total