واشنگتن اگزمینر: روحانی به هیچ وجه یک رییس جمهور میانه رو نیست

واشنگتن اگزمینر ۲۹ اردیبهشت زیر عنوان «انتخابات در ایران: روحانی به هیچ وجه یک رییس جمهور میانه رو نیست» نوشت: پوشش رسانه ها از انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران، گاه بسیار مضحک است و گویا که هیجانی وجود دارد که گویا اکنون، بعد از مدتها، ایرانیان کاندیدای ریاست جمهوری خودشان را خواهند داشت که به آن رای دهند و مسابقه ای میان تندروها، از قبیل رییسی و رییس جمهور کنونی میانه رو، حسن روحانی درجریان است که در پی لیبرالیزه کردن کشور است!!.

مریم رجوی، رهبر جنبش اپوزیسیون که رژیم مذهبی ایران همیشه در پی از میان برداشتن اعضای آن بوده، می گوید: ”چرا باید مردم ایران از داخل ماهی تابه، به درون آتش بپرند؟ مردم ایران این عمامه داران را رد می کنند، خواه عمامه سفید باشد یا عمامه سیاه. هیچ راه حلی در درون دیکتاتوری مذهبی حاکم وجود ندارد. رژیم ولایت فقیه باید در تمامیتش سرنگون شود.