ایران: شلاق زدن ۲۰نفر در قزوین به بهانه روزه خواری

دژخیمان رژیم ضد بشری آخوندی در روز ۲۱خرداد، ۲۰تن را به بهانه روزه خواری در «محاکم ویژه» شریعت آخوندی به طور فوری محاکمه و به مجازات ضدانسانی شلاق زدن محکوم کردند. این حکم بلافاصله در همان روز به مورد اجرا گذاشته شد.
امواج دستگیری به بهانه روزه خواری در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد. بنا بر گزارش رسانه های حکومتی شمار بازداشت شدگان در استان فارس و در شهرهای قزوین و ارومیه به ۷۳۰تن بالغ شده است که دستگیری  ۵۹۰ تن در استان فارس به بهانه روزه خواری و هنجارشکنی، بازداشت ۹۰تن در قزوین و دستگیری ۵۰تن در ارومیه را شامل می شود.

 پاسدار مهری، از سرکردگان نیروی انتظامی در توضیح اقدامهای سرکوبگرانه رژیم در ماه رمضان گفت: «داخل خودرو محدوده شخصی محسوب نمی‌شود، پس تظاهر به روزه‌ خواری در داخل خودرو جرم تلقی می شود و پلیس بعد از دستگیری، این افراد را تحویل مراجع قضایی خواهد داد» (باشگاه خبرنگاران جوان-وابسته به سپاه- ۱۲خرداد).
این اقدامهای سرکوبگرانه که به منظور تشدید فضای ارعاب در جامعه صورت می گیرد بیش از هر چیز نمایانگر ناتوانی نظام از هم گسیخته ولایت فقیه در مقابله با بحرانهای فزاینده گریبانگیرش به ویژه اعتراضات مردم به جان آمده ایران است.


خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در روز ۱۳خرداد در کنفرانس همبستگی ادیان علیه افراطی گری تأکید کرد: این وحشیگریها هیچ ربطی به اسلام ندارد و «روح اسلام از هرچه اجبار، اکراه و ممنوعیت تحمیلی، بری و بیزار است. از حجاب اجباری تا واداشتن مردم به روزه و نماز با شلاق و ارعاب تا جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت و به‌خصوص حکومت تحمیلی با سوء‌استفاده از نام خدا و اسلام».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۷)