هلاکت بیش از ۸۰ تن از مزدوران اعزامی رژیم آخوندی طی یک درگیری در سوریه

بیش از ۸۰ نفر از مزدوران رژیم در یک درگیری در سوریه به هلاکت رسیده و تعداد زیادی نیز به اسارت در آمدند.

رسانه های رژیم علاوه بر هلاکت مزدوران حزب الشیطان و وابسته به رژیم از کشته شدن  دو تن از سرکردگان پاسداران نیز خبر داده اند. یکی از مراکز اعزام نیروی رژیم بعنوان خبر اولیه تنها به کشته شدن ۱۷ تن از پاسداران اعزامی این مرکز اشاره کرده است.