بامداد سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷، قهرمان مجاهدخلق بهزاد مسعودی، پس از ۴۴ سال مجاهدت بی‌وقفه در دیکتاتوری‌های شاه و شیخ، به عهد خود باخدا و خلق وفا کرد و به جاودانه فروغ‌ها پیوست. او به دنبال بیماری طولانی در بیمارستان در آلبانی درگذشت.

مجاهد صدیق بهزاد مسعودی متولد ۱۳۳۲ در تهران، دانشجوی راه و ساختمان در زمان شاه سه بار دستگیرشده بود و در چهارمین دور دستگیری و شکنجه در سال ۱۳۵۴ به مدت ۴ سال حکم قطعی زندان گرفت و نهایتاً در قیام ضد سلطنتی آزاد شد.

بهزاد در دوران مبارزه سیاسی مجاهدین علیه حاکمیت خمینی از مسئولان بخش اجتماعی و از فرماندهان بسیار سخت‌کوش میلیشیا بود. در اواخر سال ۵۹ که چماقداران و پاسداران خمینی مرتباً به مجاهدین حمله می‌کردند؛ مدتی در امداد پزشکی مجاهدین مسئولیت کمک و یاری‌رساندن به میلیشیا و مجاهدین مجروح را به عهده داشت.

قهرمان مجاهد خلق بهزاد مسعودی، فرماندهی سلسله‌ای از عملیات مجاهدین را بر عهده داشت. ازجمله در سال ۱۳۶۱ در شمال کردستان، در سال ۱۳۶۲ در شرق سردشت و در جنوب آلان و نیز عملیات مرزی در سال ۱۳۶۴. او همچنین با شجاعت و رشادتی چشمگیر در سلسله عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران به‌ویژه عملیات آفتاب، عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت داشت. در دوران ۱۴ ساله پایداری پرشکوه در اشرف و لیبرتی در معاونت اطلاعات ارتش آزادیبخش به شایستگی آزمایش صدق و پاکبازی داد.

خانم مریم رجوی با درود به بهزاد مسعودی و مجاهدت تابناک ۴۴ ساله‌اش برای آزادی خلق و میهن، درگذشت این قهرمان صدیق را به هم‌رزمان مجاهد و بستگانش تسلیت گفت.