با گذشت قریب دو هفته از بروز سیل ویرانگر در بیش از ۲۵ استان کشور، سرانجام خامنه‌ای سر از بیت تارعنکبوتی خود بیرون آورد و در سخنانی تلاش نمود تا به مانند یک رهبر شکست خورده و سرافکنده، دلائل بروز ابعاد خسارات عظیم انسانی و مالی بر مردم را بر گردن دیگر مهره‌های رژیم آخوندی بیاندازد.

وی در یک خرمردرندی که به یقین از مشخصات بارز ولی‌فقیه می‌باشد، ضمن سلب هرگونه مسئولیت از خود به‌عنوان بالاترین مسئول نظام، خطاب به باندهای رژیم گفت: «به مسئولان تأکید کرده‌ام کار اصلی، بازسازی ویرانی‌های سیل است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ فروردین ۱۳۹۸)

خامنه‌ای بدون هرگونه عذرخواهی از مردم و بدون پاسخ گفتن به این سؤال که به‌واقع چه شخص و یا ارگان‌هایی در حکومت فاسد آخوندی مسبب اصلی این حجم عظیم از خسارات می‌باشند، یکبار دیگر ضمن شانه خالی کردن از مسئولیت‌های دولت آخوندی برای ترمیم خسارات وارده، پای مردم را به میان کشید و افزود: «البته مردم در مناطق سیل زده باید به همکاری با مسئولان ادامه دهند زیرا کمک آنها حقیقتاً گره‌گشا خواهد بود».

اینکه مردم محروم در مناطق سیل زده چگونه و با چه امکانات مالی وو یا مادی باید آستین بالا زده و به «همکاری با مسئولان» مفتخور، فاسد و غارتگر رژیم بپردازند، به یقین در حیطه مسئولیت‌های ولی‌فقیه یک‌شبه نیست.
سخن از مردمی است که اکنون تمامی هستی و زندگی خود را از دست داده‌اند و هیچگونه کمک و یاری برای آنان از سوی دولت، سپاه سرکوبگر و یا ژن‌های برتر در درون نظام متصور نیست.

ابعاد خسارات که بنا بر داده های قطره‌ای حکومت اکنون سه استان غربی و جنوبی کشور را به‌طور کامل به زیر آب برده، راه‌ها و خطوط زمینی، راه‌آهن، شهرها و روستاها را ویران نموده و یا تنها در پلدختر ۱۵ هزار نفر را بی‌خانمان و ۶۰ روستا را نابود کرده و به گفته وزیر راه رژیم «خسارات سیل تنها در سطح زیر ساختها را بیش از هزار و ششصد میلیارد تومان» » رسیده، خود سخن از واقعیت ای دردناکی است که باعث و بانی تمامی آنها این حاکمیت دزد و غارتگر می‌باشد.

سخنان خامنه‌ای به مانند نمک پاشیدن بر زخم‌های مردم محرم و داغدار و بازماندگان از حادثه سیل ویرانگر می‌باشد. در تاریخ آمده است، به ماری آنتوانت گفته بودند، علیاحضرتا مردم از فرط بی‌نانی و بی‌غذایی دارند می‌میرند! وی وقیحانه پاسخ داده بود، خب نان که نیست، شیرینی و بیسکویت بخورند!!.

به این می‌گویند خرمردرندی حاکمی عنان گسیخته و بی‌آبرو که در مخیله علیل اش، اساسا برای مردم، انسانیت و زندگی هیچ جایگاهی وجود ندارد. بر این منوال است که وی صاحب بزرگترین امپراتوری مالی با رقمی بالغ بر «۹۷ میلیارد دلار» می‌باشد و بزرگترین ارگان سرکوب، اختلاس و غارت یعنی سپاه پاسداران را با مجموعه عظیمی از بانک‌ها، موسسات مالی، تجاری و اقتصادی بر سرنوشت مردم مستولی کرده است.