در آستانه روز جهانی علیه اعدام، جوامع ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان در مقابل پارلمان این کشور، نمایشگاهی از تصاویر قتل عام سی هزار قهرمان سربدار سال ۶۷ برپا کردند.

مجاهدان و مبارزانی که برسر آرمان آزادی و مرگ براصل ولایت فقیه ایستادند و در آن جنایت بزرگ علیه بشریت، به حکم خمینی و توسط جلادانی چون ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قضائیه خامنه ای و مصطفی پور محمدی و علیرضا آوایی وزیرکنونی و قبلی کابینه روحانی و سایر دژخیمان کمیته های مرگ در سراسر کشور اعدام شدند.
نمایشگاه وگردهمایی به این مناسبت، به مدت سه روز در آستانه روزجهانی اعدام ادامه پیدا کرد وطی آن سخنرانان ضمن گرامیداشت خاطره شهیدان راه آزادی ایران از استبداد مذهبی، از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات پیرامون این قتل عام و خاتمه دادن به مصونیت سرکردگان سران رژیم و عاملان این جنایت شدند که هم چنان در راس قضائیه رژیم و دیگر ارگانهای حکومتی به استمرار جنایت مشغولند.
طاهر بومدرا رئیس مشترک کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام۶۷ در ایران طی سخنانی در این نمایشگاه گفت: ۳۱ سال پیش رژیم آخوندها در ایران تصمیم گرفت یک جنایت هولناک انجام بدهد و این جنایت در مخفی کاری شدید انجام شد. اما، شواهد زیادی در این مورد پیدا شده که ثابت می کند بیش از ۳۰ هزار نفر از زندانیان سیاسی در این کشتار جمعی اعدام شده اند. وی خواستار سرعت بخشیدن به رسیدگی و تحقیق حول قتل عام ۶۷ و قرار دادن مسئولین آن در برابر عدالت شد.

حمیدرضا طاهر زاده از اعضای شورای ملی مقاومت گفت: امروز شما نمونه های بسیار کوچکی از جنایت هولناک آخوندها در سال ۶۷ در ایران را می بینید که با فتوای یک جمله ای خمینی به وقوع پیوست. در چنین سالی، بمنظور از بین بردن زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که سر موضع بودند، و بسیاری در حال گذراندن محکومیت بودند و حتی برخی محکومیت شان به اتمام رسیده بود، این فتوا صادر شد. آنها باید تنها به یک سوال پاسخ می دادند که آیا از سازمان مجاهدین حمایت می کنند یا خیر. آزادی و حیات آنها به پاسخ به این جمله بستگی داشت. آیا می توانید تصور کنید که ۳۰ هزار زن و مرد جوان در آن شب های تاریک زندان و در آن اختناق هولناک، به آخوندها نه گفتند و از سازمان مجاهدین حمایت کردند. آنها سرفرازانه بر طناب های دار بوسه زدند و به عهد و پیمان شان وفا کردند.

رعنا رحمانی فرد از سوی جوامع ایرانیان در لندن در سخنانش گفت:ما در اینجا جمع شده ایم تا در آستانه روز جهانی لغو اعدام نظر جهانیان را به اعدام های سال ۶۷ در ایران جلب کنیم. در سال ۶۷ بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی به جوخه های مرگ سپرده شدند. ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که اعدام ها را در ایران متوقف کرده و قتل عام ۶۷ را مورد بررسی قرار دهد تا عاملان و آمران این جنایت به پای میز محاکمه کشانده شوند.
رضا فلاح از زندانیان سیاسی رژیم آخوندی ضمن گرامیداشت خاطره ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی قتل عام شده گفت:اگرچه سالیان سال از جنایتی که اتفاق افتاد، گذشته، ولی ما نه می بخشیم و نه فراموش میکنم.
وی تاکید کرد ما تا تشکیل هیئت تحقیق پیرامون قتل عام ۶۷ و سپردن آمران و عاملان به دست عدالت از پای نخواهیم نشست.