الیزه اراجیف سایبری آخوندها را تکذیب و اعلام نمود رئیس دفتر ریاست جمهوری حساب توییتری ندارد.

پس از آنکه سایتهای اطلاعات آخوندی و مزدوران آن و ”خبرنگاران دوست” وزارت اطلاعات با استناد به یک حساب توئیتری مجعول تحت نام الکسیس کوهلر ظرف امروز و دیروز نوشتند رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است مجاهدین خلق بزودی از فرانسه اخراج میشوند! کاخ الیزه صبح امروز، ۱۴ آبان این مطالب را تکذیب کرد و اعلام نمود این حساب توئیتری متعلق به آقای الکسیس کوهلر نیست و او حساب توئیتری ندارد.
خبرگزاری فرانسه در این رابطه نوشت توئیت های حساب @Alexis_Kohler_ چنین تفسیر شده اند که گوییا موضع الیزه را، توسط دبیرکل آن منعکس می کنند.
 الیزه که از سوی خبرگزاری فرانسه مورد سؤال قرار گرفت، تکذیب کرد:‌ «این حساب توئیتری (او) نیست. وانگهی، او حساب توئیتر ندارد».