با بالا‌گرفتن عربده‌کشیهای اتمی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه و پس از برداشتن گام چهارم برای نقض توافق اتمی، اکنون بسیاری از ناظران مسائل بین‌المللی بر این واقعیت تأکید دارند که روابط تهران با پایتختهای کشورهای اروپایی به مرحله بحرانی رسیده است.

تازه‌ترین واکنش سه کشور مهم اروپایی علیه نقض برجام از سوی رژیم آخوندی و موضع‌گیری فدریکا موگرینی ـ که تا به امروز عامدانه به سکوت نشسته بود، خود بهترین ادله بر این واقعیت است که رژیم در گروگان گرفتن اتحادیه اروپا برای باج‌خواهی اتمی شکست‌خورده است.
ارزیابیهای خامنه‌ای بر این بودند که با اهرم فشار و تهدید به خروج و یا نقض برجام النهایه به عقب‌نشینی ۲۷کشور عضو انجامیده و شکاف میان قاره اروپا با ایالات متحده هر چه عمیق‌تر و در نهایت به نفع رژیم رقم خواهد خورد.
اما روند تحولات به‌ویژه خفگی اقتصادی و سیاست‌های شرورانه رژیم در زمینه موشکی و به آتش کشیدن منطقه و کشورهای اسلامی، تماماً به مانند بهمنی بر سر ولی‌فقیه سرازیر شدند، تا جایی‌که اکنون شاهد هر چه دوری جستن مهم‌ترین شریک تجاری از دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان هستیم.
بر این منطق شاهد هستیم که نه از حمایتهای سیاسی خبری هست و نه از تضمینهای «مالی و نفتی». این وضعیت را جواد ظریف، وزیر خارجه آدمخوار رژیم خطاب به کشورهای اروپایی این‌گونه به تصویر کشیده است: «فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید».
وی سپس می‌افزاید: «وقتی که شما مشغول دفع‌الوقت بودید، ایران مکانیزم رفع اختلاف را به جریان انداخت و آن را به اتمام رساند. ما اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام هستیم. به نامه ششم نوامبر ۲۰۱۸ من مراجعه کنید». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۱آبان ۱۳۹۸)

ترجمان این جملات به‌معنای استفاده ابزاری رژیم از بند «۳۶» در توافق اتمی است که دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون با استناد به آن دست به نقض آشکار برجام زده است.
هم‌چنین آن روی دیگر این بند از توافق اتمی نیز می‌تواند به مانند «سیل ویران کن» بر سر رژیم آخوندی خراب شود، زیرا بر اساس آن بند «۳۷» یعنی »مکانیزم ماشه» طراحی شده که در صورت تخطی رژیم از توافق اتمی، شرایط برای بردن پرونده اتمی حکومت به شورای امنیت ملل ‌متحد فراهم گردیده است.

در این رابطه نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کمیته اول سازمان ملل ‌متحد که مسئول رسیدگی به توافق اتمی می‌باشد، هشدار داده است: «این فعالیتها بی‌نهایت نگران‌کننده است. ما قصد ابراز شده ایران مبنی بر باقی ماندن در چارچوب برجام را متذکر می‌شویم. ما از ایران مصرانه می‌خواهیم فعالیت‌های فوق‌الذکر را به‌حالت اول برگرداند و بدون تأخیر به اجرای کامل برجام برگردد و با آژانس به‌خصوص در رابطه با مسائل مربوط به اجرای موافقتنامه پادمانی جامع و پروتکل الحاقی همکاری کامل و به موقع بکند». (سایت مجاهدین خلق ۲۱آبان ۱۳۹۸)

بهرحال، بازی خطرناک خامنه‌ای با نقض برجام اکنون به مجموعه کلکسیون بن‌بستهای نظام آخوندی اضافه شده و این واقعیت که اتحادیه اروپا سرانجام در یک توافق با ایالات متحده موضوع نقض برجام را به شورای امنیت ملل ‌متحد بکشاند، هر روز جدی‌تر می‌شود.