بی تدبیری، بی لیاقتی وسوئ مدیریت از سوی حاکمیت که در منطق خود به مرگ بسیاری از هموطنان ما بدلیل ویروس کرونا منجر گردیده، اکنون خامنه ای را برآن داشته تا دست به اخاذی از جامعه بین الملل بزند.

رژیم آخوندی در سایه فاجعه ملی کرونا که مسبب اصلی این بحران در شهرهای میهن، همان کلیت نظام فاسد آخوندی است، برای دریافت «۵ میلیارد دلار» دست بسوی صندوق بین المللی پول دراز کرده است.
ماله کش نظاام آخوندی، جواد ظریف در توئیتی گوشه ای از این اخاذی را اینگونه به بیرون ساطع کرده: «رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است که کشورهای متاثر از ویروس کرونا توسط "ابزار سریع مالی" مورد حمایت قرار خواهند گرفت. بانک مرکزی ایران خواهان دسترسی فوری به این تسهیلات است»
وی سپس می افزاید «صندوق بین المللی پول و هیئت مدیره آن می‌بایست به مسئولیت این نهاد پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ بایستند و مسئولانه عمل کنند». \ خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲ اسفند ۱۳۹۸)

این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه حجم بزرگی از سرمایه های کشور را در خزانه دولتی پنهان نموده و از هزینه کردن آن برای مردم دردمند میهن امان خودداری میکند.
تنها سرمایه های ولی فقیه که اکنون در تیول «کمیته امداد» قراردارند ، بالغ بر «۹۵ میلیارد دلار» می باشد.
به این وضعیت نیز باید به مجموعه سرمایه های پنهان حاکمیت که اکنون در اختیار سپاه پاسداران و شبکه های زیر بنایی آن قراردارند ، اشاره نمود.

همچنین باید به عدم اعتماد از سوی جامعه بین الملل به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان اشاره نمود، امری که خود راطی چهار دهه گذشته نه تنها در صدور بنیادگرایی و تروریسم، بلکه فراتراز آن در بسط و گسترش دیکتاتوری با گروه های دست نشانده در جای جای منطقه به اثبات رسانده است.
به یقین هزینه سنگین این سیاستهای مخرب را که اکنون جان میلیون ها تن از مردم کشورهای همسایه و اسلامی را به خطر انداخته و بسیاری از کشورها را دستخوش جنگ های نیابتی نموده ، از تبعات مخرب این سیاست و با از جیب مردم محروم ایران پرداخت شده اند.

به موازات این وضعیت نیز باید به سرمایه گذاری های عظیم رژیم برای ساخت بمب اتم و یا پروژه های مخرب موشکی آخوندی اشاره نمود که خود داستان جداگانه ای دارد.
براساس ارزیابی های بین المللی رژیم آخوندی تنها برای پیشبرد پروژه اتمی، تا کنون «۱۵۰ میلیارد» دلار در سایه «راکتور اتمی برای تولید برق» هزینه کرده، در حالیکه تا کنون صفر مگاوات برق نیز تولید نشده است.
 
در یک جمع بندی اجمالی می توان اذعان نمود که تمامی این هزینه های سرسام آور و بریز و بپاش های خامنه ای اکنون به رشد بحران در ایران ضریب زده است، زیرا در نبود بودجه برای رفاه، آسایش، درمان، بهداشت ، مدرسه و زیر ساخت های بنیادین ، مشاهده می شود که چگونه جامعه جوان ایران ضربه پذیر بوده و با بروز ساده ترین بحران های طبیعی و یا هجوم ملخ، توفان های شنی و یا ویروس ، منجرب به مرگ بسیاری از هموطنان امان می شود.
انگشت اتهام در تمامی این زمینه ها بسوی رژیم آخوندی بعنوان مقصر و مسبب اصلی تمامی بحران ها دراز می شود. خامنه ای تلاش میکند تا یکبار دیگر با عجز و لابه و در سایه مظلوم نمایی برسر جامعه بین الملل کلاه گشادی بگذارد و بدین سان با دریافت میلیارد ها دلار ، دوباره دست به ادامه همان سیاستهای مخرب گذشته بزند.